Landelijke regelingen

Tegemoetkoming in inkomsten en salarissen. 

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers. Hierdoor kunnen ondernemers makkelijker geld lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. Meer informatie: Rijksoverheid.

BMKB-C-regeling

De nieuwe regeling heet BMKB-C-regeling. Tot eind 2021 kunt u een aanvraag indienen. Lees meer over de BMKB-C-regeling op de website van de Kamer van Koophandel.

Regeling

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB).

Voor wie?

Bedrijven die vallen onder de mkb-definitie, als overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening courant-krediet (het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’).

Aanvragen

Aanvragen van de regeling doet u niet zelf, maar hiervoor kunt u gebruik maken van een geaccrediteerde financier. Meestal is dat uw bank.

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 april 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%. Meer informatie: Rijksoverheid

NOW 3

Per 1 oktober 2020 geldt NOW3. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen.

Regeling

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Voor wie?

De noodmaatregel is voor werkgevers die drie aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20% hebben.

Aanvragen

U kunt de NOW aanvragen bij het UWV.

 

Regeling bij problemen met lening

Heeft u problemen bij het verkrijgen van bankleningen en -garanties? Maak dan gebruik van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO).

GO

Met de GO helpt het ministerie van Economische Zaken zowel het mkb als grote ondernemingen door een maximale garantie van 90% op bankleningen en -garanties (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 150 miljoen euro per onderneming).

Regeling

Garantie Ondernemersfinancieringsregeling.

Voor wie?

Ondernemers die krediet nodig hebben.

Aanvragen

Aanvragen voor de GO lopen via geaccrediteerde financiers, zoals banken. Lees hierover meer op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).


 

Rechtsbijstand en advies voor bedrijven

Voor advies over rechtsbijstand kunt u terecht bij uw juridisch adviseur, via uw eventuele rechtsbijstandsverzekering.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) (4000 euro)

Ondernemers uit sectoren die het meest zijn geraakt door de kabinetsmaatregelen konden een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 aanvragen. Deze regeling is gesloten en kunt u niet meer aanvragen. Meer informatie: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen (o.a. horeca en evenementen) die door de coronamaatregelen meer dan 30% omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Er is geen beperking in SBI-codes.

TVL

Bedrijven met minder dan 250 medewerkers krijgen een subsidie voor hun vaste lasten. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies. Ondernemingen met de grootste omzetverliezen krijgen meer subsidie. Denk bijvoorbeeld aan cafés, die gesloten zijn op last van de overheid.

Regeling

Tegemoetkoming Vaste Lasten.

Voor wie?

MKB-bedrijven (max. 250 medewerkers) en zzp’ers die getroffen of gesloten zijn door de coronacrisis.

Aanvragen

U kunt de TVL aanvragen via de RVO.

 

Maatregelen startups en scale-ups

De Corona-OverbruggingsLening (COL-faciliteit) is bedoeld voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. Deze leningen worden verstrekt via de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland. In onze regio is dit Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. Meer informatie: Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL.

Regel

Corona-OverbruggingsLening.

Voor wie?

Startups, scale-ups, innovatieve MKB-ers of een MKB-er zonder kredietrelatie bij een bank.

Aanvragen

U kunt de COL aanvragen via Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL.

Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)

De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Deze aanvullende maatregel is gericht op de vele kleine ondernemers.

KKC

De Nederlandse overheid gaat voor 95% garant staan voor € 750 miljoen aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot 50.000). Meer informatie op: Rijksoverheid.

Regeling

Kleine Kredieten Corona.

Voor wie?

Kleine ondernemingen.

Aanvragen

Ondernemers kunnen tot en met 30 juni 2021 een aanvraag indienen voor het KKC bij hun financier.

Borgstelling overbruggingskrediet voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor land- en tuinbouwbedrijven met liquiditeitsproblemen is de regeling Borgstelling Landbouw (BL) verruimd met een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C). Hierbij staat de overheid borg voor een overbruggingskrediet van maximaal € 1,5 miljoen. Meer informatie: RVO.

Voor wie?

Land- en tuinbouwbedrijven.

Aanvragen

Neem contact op met uw kredietverstrekker.

 

Rentekorting ondernemers op microkredieten Qredits

Kleine ondernemers krijgen uitstel van aflossing aangeboden voor zes maanden. De rente wordt in deze periode verlaagd naar 2%. Meer informatie: Qredits.

Voor wie?

Zelfstandigen en MKB.

Aanvragen

U kunt de rentekorting aanvrage bij Qredits.nl.

Subsidie Financieringsvouchers Mkb-ondernemingen Coronacrisis 2020

De Provincie Overijssel heeft een subsidieregeling om met name MKB-ondernemingen te ondersteunen bij aanvragen van de diverse regelingen met betrekking tot de coronacrisis. Het betreft o.a. de volgende steunmaatregelingen waarbij ondersteund kan worden:

  • BMKB-C (borgstellingsregeling midden- en kleinbedrijf)
  • GO-C (Garantie Ondernemingsfinanciering corona)
  • COL (Corona-Overbruggingslening)
  • KKC (Klein Krediet Corona)

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1.500,- per aanvraag. Aanvragen kunnen het hele jaar worden gedaan, mits het subsidieplafond van € 150.000,- nog niet is bereikt. Meer informatie: Provincie Overijssel.

Voor wie?

  • MKB-ondernemingen

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen op de website van de Provincie Overijssel.