Kredieten

Krediet voor bedrijfskapitaal

Zelfstandigen kunnen een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal. Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening aanvragen van maximaal €10.157. De rente bedraagt 2%, de looptijd maximaal 3 jaar. Dit is onderdeel van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Meer informatie: Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ).

Voor wie?

Zelfstandige ondernemers, met en zonder personeel.

Aanvragen

De aanvraag voor bedrijfskapitaal kan vanaf 1 mei 2020 bij RBZ Zwolle worden ingediend. 

Klein Krediet Corona

De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Deze aanvullende maatregel is gericht op de vele kleine ondernemers. De Nederlandse overheid gaat voor 95% garant staan voor € 750 miljoen aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot 50.000). Meer informatie: Rijksoverheid.

Voor wie?

Kleine ondernemers

Aanvragen

Neem contact op met uw kredietverstrekker.

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten

De Nederlandse Staat staat garant voor midden- en kleinbedrijven die onvoldoende zekerheden hebben voor een krediet bij de bank. In een overzicht van de RVO vindt u een lijst met deelnemende kredietverstrekkers.

Voor wie?

MKB-bedrijven.

Aanvragen

Neem contact op met uw kredietverstrekker.

Borgstelling overbruggingskrediet voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor land- en tuinbouwbedrijven met liquiditeitsproblemen is de regeling Borgstelling Landbouw (BL) verruimd met een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C). Hierbij staat de overheid borg voor een overbruggingskrediet van maximaal € 1,5 miljoen. Meer informatie: RVO.

Voor wie?

Land- en tuinbouwbedrijven.

Aanvragen

Neem contact op met uw kredietverstrekker.

Verruiming regeling Garantie Ondernemingsfinanciering

Onderneming kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). De overheid staat hierbij tot maximaal 50% garant bij bankleningen en bankgaranties, van minimaal 1,5 miljoen tot maximaal tijdelijk 150 miljoen euro per onderneming. Meer informatie: RVO.

Voor wie?

MKB en Grootbedrijf.

Aanvragen

Neem contact op met uw kredietverstrekker.

Rentekorting ondernemers op microkredieten Qredits

Kleine ondernemers krijgen uitstel van aflossing aangeboden voor zes maanden. De rente wordt in deze periode verlaagd naar 2%. Meer informatie: Qredits.

Voor wie?

Zelfstandigen en MKB.

Aanvragen

U kunt de rentekorting aanvrage bij Qredits.nl.

Tijdelijke overbruggingsfinanciering voor startups

Het kabinet heeft €100 miljoen beschikbaar gesteld voor overbruggingsleningen aan startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven. Deze leningen worden verstrekt via de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland. In onze regio is dit Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. Meer informatie: Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL.

Voor wie?

Startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven.

Aanvragen

U kunt de overbruggingsfinanciering aanvragen bij Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL.