Koninklijke onderscheiding

Omschrijving

Overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigen belang, de ene activiteit (bijna) onzichtbaar, een andere activiteit vindt juist op de voorgrond plaats. Kent u iemand uit uw omgeving die naar uw mening voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking komt? Dan kunt u een decoratievoorstel indienen bij de burgemeester van de woonplaats van degene die u voor een decoratie wilt voorstellen.

Meenemen

U kunt een brochure opvragen bij de gemeente. Afhankelijk van de omstandigheden van het verzoek is nadere informatie nodig over degene om wie het gaat. Neem hierover contact op met de gemeente.

Voorwaarden

Wanneer u iemand wilt voordragen voor een onderscheiding tijdens de Algemene Gelegenheid (de Lintjesregen), dient u uw aanvraag voor 1 juni in het jaar dat voorafgaat aan de Algemene Gelegenheid, in bij: de Burgemeester van de gemeente Raalte, de heer M.P. Dadema, Postbus 140, 8100 AC Raalte.

Voorstelformulier

U kunt het voorstelformulier digitaal invullen of u kunt het voorstelformulier printen en vervolgens invullen en opsturen naar de gemeente Raalte. Op de website www.lintjes.nl vindt u meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding.

Achtergrond

Mensen met bijzondere verdiensten vormen het cement van de samenleving. Met z'n allen kunnen we ervoor zorgen dat zij in aanmerking komen voor een onderscheiding. Dat is geen eenvoudige opgave, maar wel een uitdaging die het waard is om aan te gaan.

Nederland kent een drietal Orden van Verdienste, te weten:

  • De Militaire Willemsorde is genoemd naar onze eerste koning, Willem I, die deze orde in 1814 in het leven riep. Het is de hoogste dapperheidsonderscheiding. De toevoeging 'militaire' geeft aan dat deze oorspronkelijk alleen bedoeld was voor leden van de krijgsmacht. Sinds 1940 kunnen ook burgers lid zijn van de Militaire Willemsorde. Onder hen zijn veel verzetsmensen. Alle leden hebben daden van moed, beleid en trouw verricht tijdens oorlogshandelingen. In vredestijd krijgen militairen voor hun verdiensten ook een civiele onderscheiding.
  • De Orde van de Nederlandse Leeuw, ingesteld in 1814. Deze orde richt zich voornamelijk op onderscheidingen voor bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard jegens de samenleving.
  • De Orde van Oranje-Nassau is ingesteld in 1892 door de regentes Koningin Emma, uit naam van Koningin Wilhelmina. Deze orde richt zich met name op maatschappelijke verdiensten.