Klankbordgroepen, adviesgroep en panels

De gemeente wil op een aantal terreinen regelmatig overleggen en ruimte bieden voor inspraak. Daarom zijn er dorpsbijeenkomsten, platforms, adviesorganen en klankbordgroepen opgericht.

Klankbordgroep en panels

Heeft een onderwerp een brede reikwijdte, is het ingewikkeld of is er afstemming met meerdere partijen nodig? Dan kan het organiseren van een klankbordgroep, panel of platform uitkomst bieden. De bijeenkomsten bieden alle partijen de mogelijkheid zaken met elkaar te bespreken, ideeën in te brengen en ontwikkelingen te schetsen. Zo ontstaan er weloverwogen besluiten met een breed draagvlak.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • bestuurlijke overleggen met de plaatselijke belangen in de dorpen
  • het Platform Raalte Duurzaam
  • klankbordgroep Blekkerhoek
  • klankbordgroep brede school Raalte
  • veiligheidspanel Heino
  • klankbordgroep onderwijsinstellingen Heino
  • klankbordgroep gemeentelijke dienstverlening.
  • digipanel

Adviesraad Sociaal Domein

Binnen het Sociaal Domein van de gemeente Raalte is sinds 2022 een nieuwe, brede adviesraad actief.

Deze adviesraad bestaat uit 15 inwoners en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders over beleid voor en uitvoering van ondersteuning aan inwoners.

Voor meer informatie over wie zij zijn en wat zij doen, kun je kijken op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Raalte.externe-link-icoon