adult iconKlankbordgroepen, adviesgroep en panels

De gemeente wil op een aantal terreinen regelmatig overleggen en ruimte bieden voor inspraak. Daarom zijn er dorpsbijeenkomsten, platforms, adviesorganen en klankbordgroepen opgericht.

Klankbordgroep en panels

Heeft een onderwerp een brede reikwijdte, is het ingewikkeld of is er afstemming met meerdere partijen nodig? Dan kan het organiseren van een klankbordgroep, panel of platform uitkomst bieden. De bijeenkomsten bieden alle partijen de mogelijkheid zaken met elkaar te bespreken, ideeën in te brengen en ontwikkelingen te schetsen. Zo ontstaan er weloverwogen besluiten met een breed draagvlak.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • bestuurlijke overleggen met de plaatselijke belangen in de dorpen
 • het Platform Raalte Duurzaam
 • klankbordgroep Blekkerhoek
 • klankbordgroep brede school Raalte
 • veiligheidspanel Heino
 • klankbordgroep onderwijsinstellingen Heino
 • klankbordgroep gemeentelijke dienstverlening.
 • digipanel

Adviesraad Sociaal Domein

Binnen het Sociaal Domein van de gemeente Raalte is sinds 2022 een nieuwe, brede adviesraad actief.

Deze adviesraad bestaat uit 15 inwoners en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders over beleid voor en uitvoering van ondersteuning aan inwoners.

Voor meer informatie over wie zij zijn en wat zij doen, kun je kijken op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Raalte.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

 • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

 • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

 • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via