adult iconKlacht over de gemeente

Beschrijving

Het kan zijn dat je ontevreden bent over de manier waarop je door een medewerker van de gemeente bent behandeld. Je kunt dan een klacht indienen. Een klacht gaat over gedrag van een ambtenaar of bestuurder van de gemeente. Ook geef je precies aan wat er gebeurd is.

Aanvragen

Wil je iets melden over de woonomgeving ( lantaarnpaal, takken van bomen, scheve stoeptegel). Geef in dat geval via Meldpunt Openbare Ruimte de melding door aan de gemeente.

Ben je niet tevreden over de manier waarop je door een medewerker van de gemeente bent behandeld? Soms kan de klacht worden opgelost door te bellen met de betreffende medewerker.

Je dient een klacht bij ons in via:

Digitaal

Schriftelijk

  • Gemeente Raalte, Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bijzonderheden

Ben je niet tevreden over de afhandeling van de klacht door de gemeente? Dan kun je de klacht, met de reactie van de gemeente, voorleggen aan de Nationale ombudsman.