Klacht over de gemeente

Het kan zijn dat u ontevreden bent over de manier waarop u door een medewerker van de gemeente bent behandeld. U kunt dan een klacht indienen. Een klacht gaat over gedrag van een ambtenaar of bestuurder van de gemeente. Ook geeft u precies aan wat er gebeurd is. 

 

Wilt u iets melden over uw woonomgeving ( lantaarnpaal, takken van bomen, scheve stoeptegel). Geef in dat geval via Meldpunt Openbare Ruimte uw melding door aan de gemeente.

Bent u niet tevreden over de manier waarop u door een medewerker van de gemeente bent behandeld? Soms kan uw klacht worden opgelost door te bellen met de betreffende medewerker.

U dient uw klacht bij ons in via:

Digitaal

Schriftelijk

  • Gemeente Raalte, Postbus 140, 8100 AC  Raalte

Bent u het niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de gemeente? Leg uw klacht dan, met de reactie van de gemeente, voor aan de Overijsselse Ombudsman.

Vragen? Of wilt u de openingstijden weten?

Kijk dan bij contactgegevens. Hier vindt u het bezoekadres, openingstijden, e-mailadres en telefoonnummer.