Kinderopvang en spelende kinderen

Ik werk in een cruciale beroepsgroep. Hoe vraag ik noodopvang aan?

Noodopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar van ouders in cruciale beroepsgroepen

Ouders die een cruciaal beroep uitoefenen, kunnen gebruik blijven maken van kinderopvang en opvang op school. Een cruciaal beroep is werk dat nodig is om de samenleving in deze moeilijke tijd draaiende te houden. Kijk op de website van rijksoverheid(externe link) voor een overzicht van de cruciale beroepsgroepen. Alle andere ouders moeten zelf zorgdragen voor opvang.

Hieronder geven wij informatie voor ouders in cruciale beroepsgroepen. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang).

Kinderen jonger dan 4 jaar

Uw kind is jonger dan 4 jaar en gaat normaal gesproken naar de kinderopvang.

Neem dan rechtstreeks contact op met uw kinderopvangorganisatie. Heeft u buiten de openingstijden van de kinderopvang opvang nodig? Dan kunt u gebruikmaken van noodopvang. De noodopvang is zo nodig 24 uur per dag beschikbaar. Dus ook ’s nachts en in het weekend. Bespreek dit met uw kinderopvangorganisatie.

Uw kind is jonger dan 4 jaar en u maakt normaal gesproken geen gebruik van de kinderopvang.

Moet u door de verspreiding van het coronavirus noodgedwongen gebruikmaken van kinderopvang terwijl u dat normaal niet doet? Bijvoorbeeld omdat u extra diensten moet draaien of omdat uw kinderen niet langer naar familie of andere bekenden kunnen? Dan kunt u gebruikmaken van noodopvang. De noodopvang is zo nodig 24 uur per dag beschikbaar. Dus ook ’s nachts en in het weekend. Meld u dan bij de gemeente via onderstaand e-mailadres.

Kinderen van 4 tot 12 jaar

Uw kind gaat naar de basisschool en gaat na schooltijd naar de BSO.

U kunt contact opnemen met uw BSO. Heeft u buiten de openingstijden van de BSO opvang nodig? Dan kunt u gebruikmaken van noodopvang. De noodopvang is zo nodig 24 uur per dag beschikbaar. Dus ook ’s nachts en in het weekend. Bespreek dit met uw BSO.

Uw kind gaat naar de basisschool en maakt geen gebruik van BSO

Uw kind wordt op school opgevangen. Heeft u buiten de openingstijden van de school opvang nodig? Dan kunt u gebruikmaken van noodopvang. De noodopvang is zo nodig 24 uur per dag beschikbaar. Dus ook ’s nachts en in het weekend. Geef dit aan bij de school.

Aanmelden noodopvang kinderen bij gemeente

Om gebruik te maken van de noodopvang* vult u het aanvraagformulier in. U kunt dit aanvraagformulier mailen naar noodopvangkinderen@raalte.nl(link stuurt een e-mail)

* Let op: deze opvang geldt alléénvoor ouders met een cruciaal beroep die geen opvang kunnen regelen in hun eigen netwerk.  

Mogen kinderen spelen op pleintjes en voetbalvelden?

Op dit moment wordt het afgeraden met grotere groepen bij elkaar te komen. Dit geldt dus ook voor kinderen. Wij doen dan ook vooral een oproep aan de kinderen en ook aan de ouders de afgekondigde maatregelen te respecteren.