youth-child iconKinderopvang

Werken jouw partner en jij allebei, en heb je daarom kinderopvang nodig? De gemeente kan financieel ondersteunen bij de opvang van kinderen. Denk hierbij aan een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een gastouder. De organisatie waar je kind naartoe gaat moet dan wel ingeschreven staan bij het Landelijk Register Kinderopvang.

Eén Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Sinds 2010 is er één landelijk register kinderopvang. Het register zorgt niet alleen voor meer professionaliteit, maar helpt ook andere diensten, zoals de Belastingdienst, om misbruik te voorkomen. Ook de gemeente Raalte heeft organisaties voor kinderopvang in het landelijk register ingeschreven. Het LRK is voor iedereen in te zien.

Kwaliteitseisen

In het LRK worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Je hebt per 2011 alleen recht op een kinderopvangtoeslag als je gebruik maakt van een organisatie voor kinderopvang die in het LRK geregistreerd staat. Meer informatie en alle adressen van geregistreerde organisaties en gastouders vind je op de website Landelijk Register Kinderopvang.

Eisen gastouderopvang

Maak je gebruik van gastouderopvang en wil je hiervoor een kinderopvangtoeslag ontvangen? Dan moet de gastouder wel aan de kwaliteitseisen voldoen én in het Landelijk Register Kinderopvang zijn opgenomen. De gastouder moet via een geregistreerd gastouderbureau een aanvraag tot registratie doen bij de gemeente.

Kinderopvanginstellingen

In de gemeente Raalte is een goed aanbod van kinderopvang, naschoolse opvang en gastouderopvang.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via