build-reside iconKavelpaspoort kavel 125

Algemene gegevens

Type woning: vrijstaande woning

 • Kavel 125 (Strausshof 2) - 714 m² - € 285.100,- inclusief BTW

Bouwvoorschriften

 • Bestemming: Wonen-2
 • Bouwhoogte: maximaal 11 meter
 • Goothoogte: maximaal 7,5 meter
 • Dakhelling: minimaal 25° en maximaal 60°
 • Hoofdgebouw: maximaal 15 meter diep
 • Afstand hoofdgebouw tot zij-erfgrens: aan één zijde minimaal 3 meter en aan de andere zijde minimaal 4,54 meter
 • Bebouwingspercentage van het bouwperceel: maximaal 40%

Overige informatie

 • Hemelwater: berging van minimaal 20 liter per m2 verhard dak- en perceeloppervlak is verplicht op de kavel.
 • Parkeren: 2 parkeerplaatsen op eigen kavel
 • Erfafscheiding op de kavel:
  • Voor-, zij- en achterzijde: haag van circa 1 meter hoog en geen poort in haag toegestaan.
 • Bergingen/overkappingen etc binnen de groene erfscheiding plaatsen.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

 • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

 • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

 • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via