Kapverzoeken gemeentelijke bomen

De gemeente Raalte ontvangt regelmatig verzoeken van inwoners om een gemeentelijke boom te kappen. Aanleiding kan bijvoorbeeld wortelschade of schaduwoverlast zijn. Om een goede afweging te kunnen maken tussen de waarde van de boom en de overlast die de bewoner ervaart is er een checklist opgesteld waaraan verzoeken getoetst worden.

De checklist kijkt onder andere naar natuur- en milieuwaarden, mate van overlast en de beeldbepalende waarde van de boom. De checklist is een handvat om een zorgvuldige en transparante afweging te maken.

Nieuwe toetsingsmethode

Eerder werden gemeentelijke kapverzoeken getoetst aan de APV (algemeen plaatselijke verordening). Hierin zijn echter geen criteria opgenomen die de overlast van de aanvrager meeweegt. Dit leidde regelmatig tot een onbevredigd gevoel bij de aanvrager. Reden om op zoek te gaan naar een nieuwe toetsingsmethode.

Groene Agenda

De checklist is afgestemd met leden van de Groene Agenda. Als onafhankelijk partner adviseert de Groene Agenda de gemeente onder andere op het gebied van groenbeleid.

De nieuwe toetsingsmethode is een pilot. De checklist wordt na één jaar geëvalueerd. Bekijk de checklist ‘de juiste boom op de juiste plek’. Informatie kunt u vinden in de bijbehorende toelichting.