permits iconKapvergunning particuliere bomen (buiten de bebouwde kom)

In het buitengebied vraag je voor het kappen van een boom of houtopstand met een dwarsdoorsnede van minimaal 35 cm (omtrek 110 cm) een kapvergunning aan.

Belangrijk om te weten

 • De dwarsdoorsnede meet je op 1,30 meter hoogte boven het maaiveld.
 • Voor het verwijderen, kappen of rooien van bomen en andere beplanting is voor gebieden met een extra landschappelijke waarde een omgevingsvergunning nodig, ongeacht de dwarsdoorsnede van een boom of houtopstand. Je kunt op ‘Regels op de kaart’ van het landelijke Omgevingsloket bekijken wat voor jouw situatie van toepassing is.
 • Meld de kap vooraf bij de provincie als je 1 of meerdere bomen wilt kappen in een rij van meer dan 20 bomen, of op een perceel groter dan 10 are bos.
 • De normale regels voor het aanvragen van een kapvergunning en de regels in het omgevingsplan gelden niet bij herplant van dezelfde soort op dezelfde locatie.
 • Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning moet duidelijk zijn of er herplant plaatsvindt, waar, en met welke boomsoort. Als herplant niet mogelijk is, kan een financiële bijdrage aan het gemeentelijke groencompensatiefonds vereist zijn. Deze bijdrage staat gelijk aan de herplantwaarde van de boom.

Aanvragen

Je vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. Hier kun je ook terecht voor een vergunningcheck.

Bomen in tuinen en op erven

 • Populieren
 • Wilgen, behalve als ze geknot zijn.
 • Fruitbomen, behalve hoogstam fruitbomen.

Bomen buiten tuinen en erven

 • Fruitbomen, behalve voor hoogstam fruitbomen en windschermen rond boomgaarden.
 • Naaldbomen als Kerstbomen, voor bomen jonger dan 20 jaar.
 • Kweekgoed
 • Wegbeplanting. beplanting langs water en landwegen (1 rij) voor populieren of niet-geknotte wilgen.

Het dunnen van bomen voor de productie van houtige biomassa:

 • Als het gaat om populieren, wilgen, essen of elzen, die minstens één keer in de tien jaar worden geoogst.
 • Er zijn minstens 10.000 stoven (de uitlopers van een gekapte boom) per hectare. De beplanting vormt een geheel, zonder onbeplante stroken die breder zijn dan twee meter.
 • De beplanting is aangelegd na 1 januari 2013.

Kosten

De kosten worden ook (deels) in rekening gebracht als een aanvraag wordt ingetrokken of wanneer blijkt dat geen vergunning nodig is. Twijfel je dus of je een vergunning nodig hebt? Neem eerst contact met ons op.

 • 1 of 2 bomen: € 117
 • 3 of meer bomen: € 179