Kapvergunning aanvragen

Wil je een boom kappen? Dan kan het zijn dat je een omgevingsvergunning nodig hebt. Kom je niet uit de vergunningscheck en/of -aanvraag via het Omgevingsloket? Neem gerust contact met ons op. We kijken graag met je mee. Bel 0572 34 77 99 of mail info@raalte.nl.

Ik wil een boom kappen binnen de bebouwde kom

Je hebt geen vergunning nodig, tenzij je een vergunningsplichtige boom wilt kappen. De vergunningsplichtige bomen staan op de kaart ‘Beschermwaardige bomen’.externe-link-icoon Je vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Hier kun je ook terecht voor een vergunningscheck.

Een boom kan beschermwaardig zijn als deze gezond is en bijvoorbeeld zichtbaar is vanaf de openbare weg of bijzondere cultuurhistorische waarde heeft. Lees hier alle criteriaexterne-link-icoon waaraan een boom moet voldoen.

Deze kaartexterne-link-icoon geeft weer welke bomen er op de lijst staan en dus vergunningsplichtig zijn. Typ een adres in de zoekbalk in of scrol naar de locatie.

Als eigenaar van een beschermwaardige boom kom je in aanmerking voor een subsidie. Omdat jouw boom waardevol is, daarom willen wij je graag ondersteunen in het gezond houden van de boom.

Vermoed je dat er iets aan de hand is met de boom? Of weet je niet goed hoe je de boom moet snoeien? Dan kun je een tegemoetkoming voor de advieskosten aanvragen. De advieskosten worden voor 50% vergoed met een maximum van €250 per aanvraag. Per jaar is er een budget van € 2.500 beschikbaar. Voorwaarde is dat het advies gegeven wordt door een erkend boomverzorgingsbedrijf (te beoordelen door de gemeente Raalte). De subsidie geldt alléén voor gemaakte advieskosten. Niet voor bijvoorbeeld het laten snoeien van een boom.

De subsidie wordt achteraf toegekend. Dit betekent dat je eerst een adviesrapport moet laten opstellen (en betalen), voordat je eventueel voor subsidie in aanmerking komt. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt. Per adres wordt maximaal eens per vijf jaar een bijdrage toegekend. Het adviesrapport en de factuur mogen niet ouder zijn dan twee maanden op het moment van indienen.

Aanvraagformulier subsidie voor beschermwaardige bomenexterne-link-icoon

Ik wil een boom kappen buiten de bebouwde kom

Je hebt geen vergunning nodig, tenzij je een boom wilt kappen met een dwarsdoorsnede van minimaal 35 cm (omtrek 110 cm). Of als de boom (ongeacht de dwarsdoorsnede) in een gebied met landschappelijke waarde staat. Je vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Hier kun je ook terecht voor een vergunningscheck.

De dwarsdoorsnede meet je op 1,30 meter hoogte boven de grond.

Je kunt op ‘Regels op de kaart’ van het landelijke Omgevingsloketexterne-link-icoon bekijken wat voor jouw situatie van toepassing is. Staat de boom in een gebied met landschappelijke waarde? Dan heb je een omgevingsvergunning nodig. 

Let op: de kaart wordt vaak als erg ingewikkeld ervaren. Bel ons gerust om te checken of de boom in een gebied met landschappelijke waarde staat. 

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning moet duidelijk zijn of er herplant plaatsvindt, waar, en met welke boomsoort. Als herplant niet mogelijk is, kan een financiële bijdrage aan het gemeentelijke groencompensatiefonds vereist zijn. Deze bijdrage staat gelijk aan de herplantwaarde van de boom.

Bomen in tuinen en op erven

  • Populieren
  • Wilgen, behalve als ze geknot zijn.
  • Fruitbomen, behalve hoogstam fruitbomen.

Bomen buiten tuinen en erven

  • Fruitbomen, behalve voor hoogstam fruitbomen en windschermen rond boomgaarden.
  • Naaldbomen als Kerstbomen, voor bomen jonger dan 20 jaar.
  • Kweekgoed
  • Wegbeplanting. beplanting langs water en landwegen (1 rij) voor populieren of niet-geknotte wilgen.

Het dunnen van bomen voor de productie van houtige biomassa:

  • Als het gaat om populieren, wilgen, essen of elzen, die minstens één keer in de tien jaar worden geoogst.
  • Er zijn minstens 10.000 stoven (de uitlopers van een gekapte boom) per hectare. De beplanting vormt een geheel, zonder onbeplante stroken die breder zijn dan twee meter.
  • De beplanting is aangelegd na 1 januari 2013.

Kosten

De kosten worden ook (deels) in rekening gebracht als een aanvraag wordt ingetrokken of wanneer blijkt dat geen vergunning nodig is. Twijfel je dus of je een vergunning nodig hebt? Neem gerust contact met ons op.

1 of 2 bomen€ 117
3 of meer bomen€ 179