Vragen over de jaaropgave Tozo

Waarom krijg ik een jaaropgave Tozo?

De uitkering Tozo telt mee als inkomen voor het jaar 2020. Bij de belastingaangifte over het jaar 2020 moet u dit inkomen dus opgeven. Wij dragen over de Tozo-uitkering loonbelasting af. Uit de belastingaanslag blijkt of dit voldoende was. Als u of uw partner, naast Tozo, inkomsten hadden uit werk of een uitkering, dan kan het zijn dat u meer loonbelasting moet betalen. De Tozo kan ook van invloed zijn op de hoogte van de huur-, zorg- en andere toeslagen van de Belastingdienst.

Klopt het dat ik én mijn partner allebei een jaaropgave kregen?

Ja, dat klopt.

Waarom kregen wij allebei een jaaropgave?

De Tozo-uitkering is een uitkering voor het levensonderhoud van uw gezin. Dit betekent dat als u fiscaal partner van elkaar bent u allebei recht heeft op de helft van de uitkering. De ene helft is fiscaal voor u als aanvrager. De andere helft is fiscaal voor uw partner. Daarom krijgt u allebei een jaaropgave.

Kan ik nog wijzigingen doorgeven als ik de jaaropgave heb ontvangen?

Ja, u kunt wijzigingen over 2020 nog wel doorgeven. Die kunnen we niet meer verwerken in de jaaropgave over 2020. De wijzigingen zijn te zien in de jaaropgave van 2021.

Waarom is het voorschot uit Tozo 1 niet zichtbaar op de jaaropgave?

Het voorschot is verrekend met een toegekende uitkering. Alleen de uitkering is zichtbaar op de jaaropgave.

Hebben de bedragen in de jaaropgave gevolgen voor eventuele toeslagen en voorlopige teruggaaf?

Dat is voor iedereen persoonlijk en dus anders. Voor meer informatie over uw eigen situatie kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.

Waarom zie ik de Tozo-bedrijfslening niet terug op de jaaraangifte?

Een lening is een netto/onbelast bedrag, waarvoor geen belasting en premies (onder andere loonheffing) worden ingehouden. Op de jaaropgave van de gemeente ziet u alleen bedragen vermeld, waarvoor belasting en premies moeten worden ingehouden.

Moet ik (of mijn partner) straks nog extra loonbelasting betalen over Tozo?

De gemeente heeft de loonbelasting over Tozo al afgedragen aan de belastingdienst (ook voor uw eventuele partner). Dat hoeft u zelf niet achteraf te doen. Het bedrag dat nu op de jaaropgave staat, ziet u straks ook terug op uw vooraf ingevulde formulier van de Belastingdienst. De belastingdienst kijkt bij de belastingaanslag niet alleen naar de Tozo, maar ook naar andere inkomsten, uitkeringen, toeslagen en naar wat u als voorschot heeft betaald of gekregen. Het hangt van uw persoonlijke situatie af of u uiteindelijk nog geld terugkrijgt of juist moet betalen.

Waarom is het bedrag op de jaaropgave van mijn partner hoger dan bij mij?

De Tozo-uitkering telt als inkomen voor u én uw partner. Als u de Tozo-uitkering heeft aangevraagd kan het zijn dat het bedrag op de jaaropgave van uw partner hoger is. Dat komt omdat bij Tozo 1 het inkomen van de partner niet is meegeteld. Dat betekent niet dat u hierover achteraf meer belasting moet betalen. De gemeente heeft hierover al belasting afgedragen aan de belastingdienst voor zowel u als uw partner.