document iconInstallatiespeech 2014

Dank u.

Ik ben Raalte opnieuw aan het ontdekken, de laatste paar weken. Ik rij alweer dagen langs de N35 door de winterse kou en regen, en zie de jeugd zwoegen tegen de wind in. Dat roept gelijk beelden op aan mijn zes jaar lange fietstocht van Heino naar het toenmalige FRC.

Ik ben blij dat ik nu lekker warm in de auto zit, maar de vele fijne herinneringen komen ook boven. Hoe vaak zat ik niet op die fiets naar Raalte, naar school, maar ook naar de Stöppelhaene, de tentfeesten in de omgeving, Broekland, Luttenberg, Lierderholthuis, Mariënheem of naar het toenmalige Oosterlaar. Duizenden kilometers moeten het zijn geweest.

Op de fiets, of gewoon in de auto om een potje te voetballen tegen SV Raalte, Rohda, Nieuw Heeten of Heeten, en verder weg. Of op bezoek bij vrienden en bekenden rondom Laag Zuthem. Veel goede herinneringen. En vandaag komt er een bij, een hele bijzondere.

Beste inwoners van de gemeente Raalte, leden van de Raad, Commissaris van de Koning, gewaardeerde collega’s, en leden van het College, en natuurlijk lieve familie en vrienden.

De belofte is afgelegd, de ketting hangt om. De nieuwe burgemeester van Raalte is er.

Ik wil allereerst de Raad danken voor het zeer integere proces; de unanieme voordracht door vertrouwenscommissie en het unaniem overnemen daarvan door de gehele Raad. Ik wil ook de commissaris en haar kabinetschef bedanken voor het gestelde vertrouwen, en dat u heeft gemeend dat ik geschikt ben voor deze functie. Ik dank u voor uw hele aardige woorden van zojuist. Ik kijk zeer uit naar onze samenwerking.

Dat geldt ook voor de andere sprekers vandaag, de heer Wagenmans, de heer Schokker en de heer Heidema. Ik voel me door uw woorden zeer welkom in de Raad, B&W en de regio.
En tenslotte dank ik natuurlijk Minister Plasterk en Zijne Majesteit de Koning voor de bevestiging van mijn voordracht.

Een speciaal woord van dank is er uiteraard voor mijn voorganger, Piet Zoon, die toevallig vandaag ook jarig is. Piet, van harte gefeliciteerd. Piet Zoon heeft de rust teruggebracht in bestuurlijk Raalte. Zich met ziel en zaligheid ingezet voor de gemeente en inwoners, en speciaal voor het merk Salland. Een stevige basis waarop ik kan voortbouwen. Veel dank Piet voor de enorme inzet en resultaten die zijn behaald, en geniet van de nieuwe avonturen die gaan komen.

Raalte is een prachtige gemeente met negen unieke dorpen met veel actieve burgers die graag de mouwen opstropen, naar elkaar omkijken. Deze “can do” mentaliteit en de onderlinge kameraadschap en solidariteit is iets om trots op te zijn. Ik heb zelfs vanuit Den Haag genoten van alle acties voor het nieuwe hospice.

Raalte heeft zoveel te bieden. De kwaliteit van leven is hoog, de dienstverlening is goed, het openbare leven bruist met vele jaarlijkse feesten en festivals, muziek, cultuur, carnaval, sport. En natuurlijk een prachtige landelijke omgeving waar het heerlijk recreëren is, maar toch centraal in Nederland.

Veel inwoners zijn erg tevreden en wonen graag in de gemeente. Wie wil daar geen burgemeester van zijn? Ik in ieder geval wel.

Beste aanwezigen,

Met mijn belofte van vandaag en deze ketting om mijn nek eindigt ook mijn leven als diplomaat. Een leven waar ik ben ingerold via mijn studie en regelmatige verblijven in het buitenland. Een leven dat mij en mijn gezin heeft gebracht naar Kenia en New York. Een leven dat zich baseerde op de wens om de wereld een klein beetje beter te maken, elke dag, met kleine stapjes.

Die wens, om de wereld beter te maken, komt sterk voort uit de inspiratie die ik van mijn ouders en familie heb meegekregen. Solidariteit, open blik op de wereld, niet bang voor het onbekende, nieuwsgierig naar nieuwe kennis en plekken. Met een voorbeeld functie van ooms en tantes die studeerden in het verre Amsterdam en Utrecht. Allemaal inspiratie die hebben gemaakt wie ik ben. En ik ben heel blij dat vandaag veel familieleden, inclusief mijn oma van 95, hier zijn.

De plek verandert nu, maar deze inspiratie blijft, want ook hier weer zal ik proberen om de wereld elke dag een beetje beter te maken.

Ik hoop dat u merkt dat ik met heel veel plezier en heel bewust terugkeer naar mijn roots.

Ik neem ook wat mee van mijn omzwervingen. Een frisse blik op het openbaar bestuur, de politieke verhoudingen en de rol van de overheid richting de samenleving. Van een kleine radar in een grote wereld naar een grote radar in een kleinere wereld. Met de ambitie om het verschil te gaan maken samen met de inwoners, de Raad, het College en de ambtenaren, zowel door de burger voorop te zetten als bestuurlijk te vernieuwen.

Ambities die ook heel helder te lezen stonden in de profielschets die de Raad had opgesteld voor hun nieuwe burgemeester. Ambities die ook terug zijn te vinden in het collegeakkoord. Ambities die ik sterk proefde in mijn informele gesprekken met alle Raadsfracties vorige week.

Een gedeeld gevoel van urgentie om de gemeente op een positieve en zichtbare manier neer te zetten in de Raalter samenleving.

En dat is heel erg terecht. De gemeente wordt niet voor niets vaak ook ‘de eerste overheid’ genoemd. Logisch. De gemeente is de overheid die alle burgers kennen, te maken mee hebben, tegen aanlopen, blij mee zijn of juist helemaal niet. Het is de overheid die moet proberen aansluiten bij de gezamenlijke wensen en dromen van haar inwoners. Maar ook een overheid waar de komende jaren veel zal gaan veranderen. Dat brengt veel uitdagingen, maar ook enorme kansen om het anders, beter te doen.

De burger verdient dat. Bedrijven en instellingen verdienen dat. Raalte verdient dat.

Om de kansen die er zijn te verzilveren is constante aandacht, koestering en vernieuwing nodig. De samenleving verandert, en de overheid moet mee. De burger moet voorop staan. Het initiatief voor beleid en uitvoering moet veel meer bij de inwoners worden neergelegd. Ik noemde al de vitaliteit en veerkracht van de Raalter samenleving. Die is enorm. Laten we daar dan ook gebruik van maken.

Deze verandering gaan we gezamenlijk vorm geven in de komende jaren. Over enkele jaren moet de relatie tussen de gemeente Raalte en de inwoners aanzienlijk zijn veranderd. Hoe dit er precies uit gaat ziet gaan we samen ontdekken. Hiervoor bestaan geen blauwdrukken, maar genoeg goede voorbeelden in Raalte zelf en de rest van Nederland.

De gemeente moet hiervoor in contact staan met inwoners, bedrijven en instellingen om dit vorm te geven. Veel gesprekken die ik ook zelf wil gaan voeren met allerlei mensen op allerlei plekken in Raalte. Nodig mij me vooral uit. Ik kom graag langs om te zien wat u drijft, waar u trots op bent of waar u enorm van baalt.

We moeten gewoon gaan beginnen, met vallen en opstaan. Improviseren, en experimenteren, successen vieren, en fouten maken en leren. Raalte is daar klaar voor.

Bij deze ambities hoort ook een bestuursstijl gekenmerkt door openheid, toegankelijkheid, integriteit, en ontspanning. Vertrouwen geven, en loslaten.

Ik zal als burgemeester deze waarden uitdragen, en ik wil het voorbeeld geven. Ik zal anderen aansporen dat ook te doen. Een open en moderne bestuurscultuur maken we namelijk met z’n allen, die bouwen we langzaam maar gestaag verder op.

Contact is daarbij essentieel.

Zeggen wat de gemeente zoal doet, informeren over de stand van zaken, en resultaten laten zien. Maar niet alleen brengen, juist ook veel halen door het gesprek aan te gaan. Luisteren naar verwachtingen, communiceren met inwoners.

Door direct contact, en via de media. Een vernieuwde website, sociale media als twitter en facebook, maar ook oude vertrouwde nieuwsbrieven of bijeenkomsten.

Wat mij betreft door alle delen van bestuurlijk Raalte: alle politici, alle bestuurders en alle ambtenaren. Meer dan 300 ambassadeurs voor deze prachtige gemeente. 300 ambassadeurs die zich met passie inzetten voor de inwoners van Raalte. 300 kansen voor dialoog.

Beste aanwezigen,

Een nieuwe relatie tussen burger en overheid, en een bestuurscultuur gericht op de toekomst vorm geven is niet zo maar geregeld. Ik ben echter heel positief gestemd, want de Raalter samenleving is heel actief, heel betrokken en heel vitaal.

Initiatieven genoeg, mondige burgers genoeg, capabele politici, bestuurders en ambtenaren genoeg en dus kansen voor positieve verandering genoeg. Ik heb er zin, ik zal het voortouw nemen, maar we gaan het echt samen doen.

Beste aanwezigen,

Dit hele verhaal had ik niet kunnen houden als uw Raad niet het vertrouwen in mijn kandidatuur had uitgesproken.

Ik zal uw voorzitter zijn. Ik zal mijn uiterste best doen om de Raad adequaat, met humor en prikkelend, soms streng en maar ook integer en rechtvaardig voor te zitten. Ik kijk uit naar een goed politiek debat dat respectvol is, en op de hoofdlijn. Een debat dat duidelijk maakt waar de verschillende fracties voor staan, maar ook leidt tot zorgvuldige en efficiënte besluitvorming.

Uw wens om bestuurlijk te gaan vernieuwen heb ik ook goed gehoord. Dat wordt zoeken naar nieuwe vormen van politiek bedrijven, een herijking van de bestuurlijke cultuur en de Raad gaan inpassen in de nieuwe rol van de gemeente. Dat lijkt een mooie uitdaging voor de nieuwe burgemeester. Maar ik ben vooral benieuwd naar uw ambities, uw ideeën en uw suggesties voor deze vernieuwing, want het is uw Raad.

Ik ga afsluiten. Dat wil ik doen door de mensen die het dichtst bij me staan te bedanken.

Mijn enorme dank aan mijn moeder Heleen, mijn zusjes, Hester en Mieke, en hun partners en kinderen. We hebben door weer en wind een hele stevige band opgebouwd. Een band die sterk is, op onze eigen manier vorm krijgt, maar die de geborgenheid heeft gegeven om nieuwe avonturen aan te gaan en te weten dat er altijd een thuis is.

En natuurlijk zit ik vandaag hier niet alleen, maar samen met mijn hele gezin. Saskia, Jesse en Eli, de drie meest belangrijke personen in mijn leven. De drie personen met wie ik de wereld over ben gezworven, vele fantastische moment heb gekend, en met wie ik dit nieuwe avontuur aan ga. Een fijner gezin is niet mogelijk.

Eli, Jesse, sorry dat ik de belofte breek om niet meer te gaan verhuizen uit Den Haag, maar ik hoop dat de ketting een beetje staat. Dat we ook hier allemaal veel plezier zullen hebben. Ik heb hier vroeger altijd fijn gehad en weet zeker dat jullie dat ook vinden.

Lieve Sas, fijn dat ik naast je mag zitten, niet alleen hier, maar altijd.

Beste aanwezigen,

Dank voor uw hartverwarmende interesse in mijn installatie. Ik hoop u zo snel mogelijk te leren kennen. Ik heb er zin in, en ga vanaf nu samen met u hard aan de slag voor een nog mooier Raalte!

Bedankt.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via