Inrichting van erven in het buitengebied

In 2017 zijn de ruimte-voor-ruimte regelingen voor wonen en werken in het buitengebied uitgebreid. De regeling Rood voor Rood is verruimd en de Schuur voor schuur en het sloopfonds zijn twee nieuwe instrumenten die met name uitwisseling van gesloopte m3 tussen percelen mogelijk maken.

Dit maakt dat u bij het verwijderen van uw asbestdak ook na kunt denken over andere mogelijkheden:

  • Een woning bouwen in ruil voor sloop van minimaal 850m2 (rood voor rood regeling);
  • Een (niet-agrarisch) bedrijf starten;
  • Extra (bij)gebouwen bouwen bij een woning of bedrijf in ruil voor sloop van een veelvoud aan gebouwen (schuur voor schuur regeling).

Lees meer op wat kan ik met mijn vrijgekomen agrarische gebouwenerf doen.