Informatiebijeenkomst vervanging bomen RK-begraafplaats en kerkhoflaantje

Datum 
22 januari 2020 - 19:00

De begraafplaats achter de Kruisverheffing en het kerkhoflaantje ernaartoe is omringd door oude en markante haagbeuken. Deze eigenschappen maken het laantje erg geliefd. Er vallen echter steeds meer bomen uit. Dit baart de kerkelijke gemeenschap en de gemeente Raalte zorgen. Daarom is er onderzoek gedaan naar de huidige kwaliteit en de levensverwachting van de bomen.

Onderzoek

Er staan bijna honderd bomen op het terrein, voornamelijk haagbeuken. Het bomenbestand is behoorlijk op leeftijd. Geschat wordt dat de meeste bomen rond 1928 zijn aangeplant. In de afgelopen tien jaar zijn er steeds vaker bomen uitgevallen. Dit kwam meestal door ziekte, maar een enkele keer gaf een storm het laatste zetje. Uit het onderzoek blijkt dat circa één op de drie bomen een toekomstverwachting van minder dan 10 jaar heeft.

Vervanging

Een vitale en veilige boomstructuur is van groot belang. Om hier in de toekomst zeker van te zijn wordt een deel van de bomen vervangen. Dit gebeurt gefaseerd over een tijdsbestek van 10 tot 15 jaar. Het zo lang mogelijk op een verantwoorde wijze in stand houden van de bestaande bomen is een belangrijk uitgangspunt.

Informatiebijeenkomst

De kerk organiseert op woensdag 22 januari een bijeenkomst over de vervanging. Geïnteresseerden zijn vanaf 18.45 uur van harte welkom in het gemeentehuis (ingang Zwolsestraat, zaal De Gunne / Schoonheeten). De bijeenkomst start om 19.00 uur. Tijdens de bijeenkomst komen het onderzoek, de uitkomsten en de gevormde toekomstvisie uitgebreid aan bod. Naast het bestuur van de kerk zullen ook boomadviesbureau Expedio Arbori en de gemeente Raalte aanwezig zijn.

Zowel de begraafplaats als het Kerkhoflaantje zijn eigendom van de RK-parochie Heilig Kruis. De informatiebijeenkomst wordt namens de kerk verzorgd door boomadviesbureau Expedio Arbori.