build-reside iconInformatieavond Omgevingswet en Wkb

Op 26 februari 2024 is er een informatieavond Omgevingswet en Wkb voor bouwondernemers in en rondom de gemeente Raalte en Olst-Wijhe. 

De informatieavond start om 19:30 uur in zaal Zwakenberg, Schoolstraat 10 in Raalte. 

Je kunt je hieronder aanmelden voor de informatieavond. Wanneer er meerdere personen van 1 bedrijf willen komen op de informatieavond, dan graag apart aanmelden.

Meer informatie over (B)OPA, DSO/Regels op de Kaart en WKB

OPA

Een binnenplanse OPA is een activiteit die voldoet aan de regels van het omgevingsplan. Maar voor deze activiteit is wel een vergunning nodig. De gemeente bepaalt meestal zelf welke activiteiten zijn toegestaan en neemt hiervoor regels op in het omgevingsplan. Voorbeelden van binnenplanse OPA's kunnen zijn: het kappen van bomen, het organiseren van een festival of het plaatsen van een horecaterras.

Weet je niet zeker of een binnenplanse OPA nodig is voor je plan, of werk je als gemeente aan het omgevingsplan waarin je deze OPA's benoemt? We helpen je graag verder.

BOPA

Plannen die niet binnen het omgevingsplan passen, proberen we mogelijk te maken met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (OPA).

Een buitenplanse OPA is een vergunning om af te wijken van het omgevingsplan. Met de aanvraag onderbouw je, ondanks de strijdigheid met het omgevingsplan, dat er sprake is van een ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’. Daarnaast toets je aan alle relevante en nieuwe wettelijke vereisten.

De buitenplanse OPA lijkt op de oude vergunning ‘strijdig gebruik’, maar toch is het even opnieuw kennismaken. Dit komt ook doordat de achterliggende digitale techniek de manier van werken enorm verandert. 

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van het gebruik van de BOPA? Kom dan naar de informatieavond.

De Omgevingswet bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Om te kunnen werken volgens de Omgevingswet sluit de lokale overheid systemen aan op onderdelen van het DSO. Op deze manier kan via het Omgevingsloket documenten en gegevens worden uitgewisseld tussen aanvrager en bevoegd gezag.

Eén van de onderdelen van de landelijke voorziening van het DSO is het Omgevingsloket. Dit is een digitaal loket waar initiatiefnemers en betrokkenen snel kunnen zien wat er mag in de fysieke leefomgeving. Dit is de centrale plek waar alle digitale informatie daarover samenkomt.

Via het Omgevingsloket kun je:

  • vergunningen aanvragen, meldingen doen en informatie geven
  • zien welke regels gelden op een locatie (Regels op de kaart). De omgevingsdocumenten die in het DSO zitten zijn daar de basis voor. Dat zijn bijvoorbeeld omgevingsvisies, -verordeningen en -plannen, projectbesluiten en programma's.
  • in de toekomst: informatie vinden over de kwaliteit van de leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan informatie over water- of luchtkwaliteit en geluidbelasting.

De Wkb is nu ruim een maand in werking. De scheiding tussen het ruimtelijke deel van een bouwaanvraag en het technische deel wordt steeds duidelijker, vooral voor bouwwerken die vallen onder Gevolgklasse 1.  Een ervaren kwaliteitsborger zal u op 26 februari nogmaals meenemen in de belangrijkste aspecten van de Wkb. 

Lees hier meer over de Wkb. 

Aanmeldformulier informatieavond Omgevingswet en Wkb