Informatie voor (sport) verenigingen en stichtingen

Ik wil een sportactiviteit organiseren. Wat moet ik als sportaanbieder doen en wat zijn de regels?

We mogen weer samen buiten sporten. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Sportaanbieders zijn er zelf verantwoordelijk voor dat de regels worden nageleefd. Waar moeten sportaanbieders, ouders én de sporters zich aan houden? We hebben de regels op een rijtje gezet in een overzichtelijke PDFinfographic.

Komt mijn (sport)vereniging of stichting in aanmerking voor een tegemoetkoming op de schade?

Via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) kunnen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. De TOGS geldt voor verschillende sectoren waar in sommige gevallen ook verenigingen en stichtingen gebruik van kunnen maken. De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is.  Ga naar de website van de Rijksoverheid voor de vastgestelde SBI-codes en informatie over aanvragen.

Heeft mijn (sport)vereniging of stichting recht op uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen?

(Sport)verenigingen en stichtingen kunnen uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen aanvragen, mits ze zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Uitstel kan worden aangevraagd via het digitale aanvraagformulier. Voor (sport)verenigingen en stichtingen gaat het om uitstel van rioolheffing en OZB-belasting. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten uitstel van betaling te verlenen tot 31 augustus.

Kan mijn (sport)vereniging, stichting of maatschappelijk initiatief financiële steun aanvragen?

Er zijn verschillende organisaties die (financiële) ondersteuning bieden aan (sport)verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Bekijk het overzicht:

Rabobank

Bij het Rabobank Coöperatie Fonds kunnen verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven een aanvraag doen voor financiële ondersteuning bij continuïteitsproblemen of voor een project of activiteit dat direct gerelateerd is aan de gevolgen van de coronacrisis.

Oranjefonds

Coronahulpprojecten die zich richten op eenzaamheid, armoede en informele zorg voor kwetsbare doelgroepen, kunnen een aanvraag doen bij het Oranjefonds voor financiële ondersteuning.

Samen voor elkaar

Een platform van de Provincie Overijssel voor nieuwe ontwikkelingen, regelingen of initiatieven.

Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen (OVKK)

Een helpdesk voor dorpshuizen en maatschappelijke accommodaties. Volg deze website ook voor nieuwe ontwikkelingen, regelingen of initiatieven.

Verenigingsondersteuning

Indien uw sportvereniging vragen heeft rondom het coronavirus of andere verenigingszaken die u wilt bespreken, kunt u contact opnemen met de verenigingsconsulenten van Sportbedrijf Raalte.

Via Sportbedrijf Raalte kunt u uw hulpvraag kenbaar maken.