Informatie voor (sport) verenigingen en stichtingen

Waar vind ik meer informatie over sport/sportevenementen en het coronavirus?

Op deze pagina van Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie.

Als u nog vragen of advies nodig heeft, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon sport Emma Roossien op 06-11962320

Kan mijn (sport)vereniging, stichting of maatschappelijk initiatief financiële steun aanvragen?

Er zijn verschillende organisaties die (financiële) ondersteuning bieden aan (sport)verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Bekijk het overzicht:

Rabobank

Bij het Rabobank Coöperatie Fonds kunnen verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven een aanvraag doen voor financiële ondersteuning bij continuïteitsproblemen of voor een project of activiteit dat direct gerelateerd is aan de gevolgen van de coronacrisis.

Oranjefonds

Coronahulpprojecten die zich richten op eenzaamheid, armoede en informele zorg voor kwetsbare doelgroepen, kunnen een aanvraag doen bij het Oranjefonds voor financiële ondersteuning.

Samen voor elkaar

Een platform van de Provincie Overijssel voor nieuwe ontwikkelingen, regelingen of initiatieven.

Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen (OVKK)

Een helpdesk voor dorpshuizen en maatschappelijke accommodaties. Volg deze website ook voor nieuwe ontwikkelingen, regelingen of initiatieven.

Vitale en gezonde samenleving

Deze subsidieregeling van de provincie is voor initiatieven die gaan over de gevolgen van coronacrisis en bijdragen aan een vitale en gezonde samenleving.

Verenigingsondersteuning

Indien uw sportvereniging vragen heeft rondom het coronavirus of andere verenigingszaken die u wilt bespreken, kunt u contact opnemen met de verenigingsconsulenten van Sportbedrijf Raalte. Via Sportbedrijf Raalte kunt u uw hulpvraag kenbaar maken.

Protocol verantwoord sporten

Bekijk het protocol verantwoord sporten van NOC NSF.