Informatie voor (sport) verenigingen en stichtingen

Ik wil een sportactiviteit organiseren. Wat moet ik als sportaanbieder doen en wat zijn de regels?

Als u als vereniging wilt starten met de beoefening van een (contact)sport hoeft dit niet meer specifiek bij de gemeente gemeld te worden. Dit geldt ook voor het openen van de kantines. Ook hoeft de vereniging geen protocollen meer aan te leveren bij de gemeente.

Uiteraard denken we graag met u mee over de organisatie van uw sportactiviteit. Bij vragen of twijfel kunt u contact opnemen met Lennart Sluis via 06 - 1560 8179.

Heeft mijn (sport)vereniging of stichting recht op uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen?

(Sport)verenigingen en stichtingen kunnen uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen aanvragen, mits ze zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Uitstel kan worden aangevraagd via het digitale aanvraagformulier. Voor (sport)verenigingen en stichtingen gaat het om uitstel van rioolheffing en OZB-belasting. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten uitstel van betaling te verlenen tot 31 augustus.

Kan mijn (sport)vereniging, stichting of maatschappelijk initiatief financiële steun aanvragen?

Er zijn verschillende organisaties die (financiële) ondersteuning bieden aan (sport)verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Bekijk het overzicht:

Rabobank

Bij het Rabobank Coöperatie Fonds kunnen verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven een aanvraag doen voor financiële ondersteuning bij continuïteitsproblemen of voor een project of activiteit dat direct gerelateerd is aan de gevolgen van de coronacrisis.

Oranjefonds

Coronahulpprojecten die zich richten op eenzaamheid, armoede en informele zorg voor kwetsbare doelgroepen, kunnen een aanvraag doen bij het Oranjefonds voor financiële ondersteuning.

Samen voor elkaar

Een platform van de Provincie Overijssel voor nieuwe ontwikkelingen, regelingen of initiatieven.

Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen (OVKK)

Een helpdesk voor dorpshuizen en maatschappelijke accommodaties. Volg deze website ook voor nieuwe ontwikkelingen, regelingen of initiatieven.

Waar vind ik meer informatie over sport/sportevenementen en het coronavirus?

Op deze pagina van Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie.

Verenigingsondersteuning

Indien uw sportvereniging vragen heeft rondom het coronavirus of andere verenigingszaken die u wilt bespreken, kunt u contact opnemen met de verenigingsconsulenten van Sportbedrijf Raalte. Via Sportbedrijf Raalte kunt u uw hulpvraag kenbaar maken.

Protocol verantwoord sporten

Bekijk het protocol verantwoord sporten van NOC NSF.