Informatie over inwoning

Wanneer twee huishoudens samen één woning delen, is er sprake van inwoning. Bijvoorbeeld wanneer ouders bij (het gezin van) een van hun kinderen in gaan wonen, of andersom. Maar in het bestemmingsplan is er één woning toegestaan. Deze situatie brengt vaak veel vragen met zich mee. We hebben hieronder de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet.

Kom ik bij inwoning in aanmerking voor een eigen adres/huisnummer?

Bij inwoning komt u niet in aanmerking voor een eigen adres en huisnummer. Zijn er volgens het bestemmingsplan twee woningen toegestaan? Dan komt u pas in aanmerking voor een extra adres, maar dan spreken we niet meer over inwoning.

De landelijke overheid stimuleert het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen. Waarom gaat de gemeente niet mee in dit landelijke beleid door het uitgeven van een extra adres?

Als gemeente willen wij ook dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Daarom staan wij inwoning toe en gedogen wij dat u beschikt over een eigen badkamer en keuken.

Als de gemeente inwoning toestaat, waarom krijg ik dan geen eigen adres?

In het verleden zijn extra adressen uitgegeven bij inwoonsituaties, waardoor verschillende problemen zijn ontstaan. De extra adressen tellen namelijk mee in onze gemeentelijke woningvoorraad, wat gevolgen heeft voor het woningbouwprogramma. Op andere plekken kunnen hierdoor bijvoorbeeld geen nieuwe woningen worden gebouwd. Ook zijn er huizen met een inwoonsituatie verkocht als zelfstandige woning. Omdat uitbreidingsmogelijkheden of vergunningsvrij bouwen nog afgestemd zijn op één woning, kan dit voor een van de twee huishoudens erg nadelig zijn. Sinds januari 2017 zijn wij strenger in de toepassing van ons beleid.

Heb ik een extra adres nodig om extra containers aan te vragen?

Woont u met vijf of meer personen op één adres? Dan kunt u één of twee extra containers aanvragen. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Houd er daarnaast rekening mee dat de eindafrekening voor afvalstofheffing op één adres wordt geregistreerd. U moet zelf een verdeling van de kosten maken tussen de twee huishoudens.

Word ik zonder extra adres gekort op mijn uitkering?

Soms kijken uitkeringsinstanties naar het totale inkomen van alle ingeschreven mensen op een bepaald adres. Dat is afhankelijk van uw uitkering. Het is daarom mogelijk dat u gekort wordt op uw uitkering. Neem contact op met uw uitkeringsinstantie voor meer informatie.

Mag ik zelf een extra huisnummer en brievenbus plaatsen?

Ja, u mag een extra huisnummer en brievenbus plaatsen. Dit huisnummer is echter niet bij officiële instanties bekend. Deze instantie zal het adres dan ook niet gebruiken. Ook is de postbode niet verplicht de post te scheiden over de twee brievenbussen.