Landelijke maatregelen

Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle informatie over de huidige coronamaatregelen.

De basisregels blijven van kracht. 

  • Was vaak en goed uw handen.
  • Houd altijd 1,5 meter afstand.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 

Sinds 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 van kracht. Met deze wet vervalt de noodverordening, dus op dit moment is de ministeriële regeling van kracht. Hierin staan de bestaande maatregelen vastgelegd in wetgeving, de Eerste en Tweede kamer krijgen meer betrokkenheid.