Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er bijvoorbeeld banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Direct naar:

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is een tegemoetkoming voor als u minder inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water, servicekosten en de gemeentelijke belastingen. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). 

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft in januari 2021 ten minste 25% minder inkomen dan in januari 2020.
 • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
 • U heeft op dit moment minder dan € 6.295 aan beschikbare geldmiddelen (alleenstaande). Voor een gezin en een alleenstaande ouder is de grens € 12.590.  Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf en uw eventuele partner, en de waarde van beleggingen of bitcoins.  Geldmiddelen van inwonende kinderen tellen niet mee. Ook de waarde van uw auto telt niet mee.
 • Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
 • De kosten van uw huur of hypotheek, rekeningen voor gas, water en elektriciteit en gemeentelijke belastingen bedragen samen 40 % of meer van uw inkomen op dit moment.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

 • de hoogte van uw (woon)kosten.
 • het inkomen van u en uw eventuele partner op dit moment.
 • wij gaan ervan uit dat u in staat bent om maandelijks €500 van de noodzakelijke kosten zelf te dragen.
 • er geldt een maximum uit te keren bedrag, namelijk €750,- per huishouden per maand.

U mag de TONK-uitkering meestal houden. Maar in sommige situaties mag de gemeente ook beslissen dat u de uitkering als lening krijgt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de TONK-uitkering dan later terugbetalen.

Rekenvoorbeeld

Inkomen op 1 januari 2020 €1.800                                       
Inkomen op 1 januari 2021 €1.300
Inkomensterugval van minimaal 25% Ja
Totale woonkosten €900
Zelf te dragen bedrag €500
Totaal TONK per maand €400

Hoelang duurt de TONK-uitkering?

U kunt de TONK-uitkering in de periode januari 2021 tot en met september 2021 voor maximaal 6 maanden  krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Aanvragen

Om de TONK-uitkering aan te vragen moet u het aanvraagformulier invullen. Zorg ervoor dat u de volgende bewijsstukken bij de hand heeft:

 • Uw legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart).
 • Het inkomen van u en uw eventuele partner van de afgelopen maand (bijv. salarisstrook of bedrijfsadministratie)
 • Bankafschriften van de afgelopen maand. Dit geldt voor alle bankrekeningen.
 • Indien van toepassing: verklaring partner. U vraagt de regeling gezamenlijk aan.
 • Recente huurspecificatie of bewijsstuk maandlasten hypotheek.

> Aanvraagformulier TONK

Vul dit formulier helemaal en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee.

Wanneer ontvang ik een reactie op mijn aanvraag TONK?

Wij doen ons uiterste best om de aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Daarbij is het belangrijk dat alle gevraagde gegevens volledig en juist zijn aangeleverd.

Inlichtingenplicht

Ontvangt u een TONK-uitkering of loopt er een aanvraag? Dan heeft u een inlichtingenplicht. Dit betekent dat u wijzigingen in uw situatie aan ons door moet geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verhuizing of het ontvangen van een erfenis.

Overige regelingen

Het kan zijn dat u (ook) in aanmerking komt voor een andere regeling. Op de informatiepagina Rondkomen in Raalte vindt u een overzicht van de beschikbare regelingen en bijbehorende voorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan de laptopregeling of de Meedoen 18-plus regeling. 

Contact

Heeft u vragen over de TONK-regeling? Wij helpen u graag! Neem contact op met Mieke Eikelboom, via 06 – 2327 6439 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag).