Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) was één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling was voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Omdat de coronamaatregelen voor een groot deel zijn opgeheven en de economie weer draait, stopt per 1 oktober 2021 de Tozo.

Sinds 1 januari 2021 is een volgende fase binnen de Tozo gestart, waarin het kabinet zelfstandig ondernemers die afhankelijk waren van een Tozo-uitkering gaat helpen bij heroriëntatie op hun onderneming of de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Hier leest u tips en initiatieven bij heroriëntatie op uw onderneming.

Financiële ondersteuning na Tozo 5

Kunt u als gevolg pandemie of de nog geldende beperkende maatregelen vanaf 1 oktober 2021 met uw bedrijfsinkomsten, mogelijk aangevuld met overige inkomsten, nog niet in uw bestaan voorzien? Dan kunt u de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen. De voorwaarden van de Bbz worden tijdelijk versoepeld tot 1 januari 2022. Zo wordt aanvragen met terugwerkende kracht mogelijk en komt de vermogenstoets te vervallen.Vanaf 1 oktober 2021 kunt u contact opnemen met RBZ Zwolle via het contactformulier. Hier leest u meer informatie over de Bbz-regeling. 

 

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden. Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u contact opnemen met Marleen Kuiphuis: marleen.kuiphuis@raalte.nl of 0572 - 34 74 54, met Aniek Spronk: aniek.spronk@raalte.nl of 06 835 975 96.