Individuele inkomenstoeslag

De Individuele inkomenstoeslag (IIT) is bedoeld voor inwoners die langdurig moeten leven van een inkomen op een sociaal minimum. Dit kan een Participatiewet, WAJONG, ANW of een WIA-uitkering zijn.

U kunt in aanmerking komen voor deze toeslag, als u geen uitzicht heeft op inkomensverbetering.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een Individuele inkomenstoeslag (IIT) kijken wij naar uw persoonlijke omstandigheden. U moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u woont in de gemeente Raalte;
  • u bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
  • u heeft minimaal 3 jaar een inkomen op sociaal minimum niveau (maximaal 110% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm);
  • u heeft niet meer vermogen dan de vermogensgrens algemene bijstand die voor u geldt.
  • u heeft geen uitzicht op inkomensverbetering (dit is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden);
  • u ontving de afgelopen twaalf maanden niet eerder Individuele inkomenstoeslag.

Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, komt u mogelijk in aanmerking voor een IIT.

Hoogte Individuele inkomenstoeslag 2021

  • voor gehuwden: € 600,00
  • voor een alleenstaande ouder: € 540,00
  • voor een alleenstaande: € 420,00

Aanvragen

Wilt u een IIT aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag 2021 in en stuur dit naar de afdeling Participatie, Antwoordnummer 20, 8100 VB Raalte.

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, hoort u binnen acht weken of uw aanvraag is toegewezen.

Contact

U kunt voor meer informatie contact opnemen met het sociaal loket.