Individuele inkomenstoeslag

De Individuele inkomenstoeslag (IIT) is bedoeld voor inwoners die langdurig moeten leven van een inkomen op een sociaal minimum. Dit kan een Participatiewet, WAJONG, ANW of een WIA-uitkering zijn.

Je kunt in aanmerking komen voor deze toeslag, als je geen uitzicht heeft op inkomensverbetering.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een Individuele inkomenstoeslag (IIT) kijken wij naar persoonlijke omstandigheden. Je moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • je woont in de gemeente Raalte;
  • je bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
  • je hebt minimaal 3 jaar een inkomen op sociaal minimum niveau (maximaal 110% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm);
  • je hebt niet meer vermogen dan de vermogensgrens algemene bijstand die voor jou geldt.
  • je hebt geen uitzicht op inkomensverbetering (dit is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden);
  • je ontving de afgelopen twaalf maanden niet eerder Individuele inkomenstoeslag.

Als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kom je mogelijk in aanmerking voor een IIT.

Hoogte Individuele inkomenstoeslag 2022

  • voor gehuwden: € 609,00
  • voor een alleenstaande ouder: € 548,00
  • voor een alleenstaande: € 426,00

Aanvragen

Wil je een IIT aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag 2022 in. Je hebt hiervoor je DigiD nodig.

Nadat wij de aanvraag hebben ontvangen, hoor je binnen acht weken of de aanvraag is toegewezen.

Contact

Je kunt voor meer informatie contact opnemen met het sociaal loket.