In 2023 klimaatsubsidie gemeente Raalte opnieuw beschikbaar met hogere bedragen

15 december 2022
Algemeen

Sinds begin 2022 stelt de gemeente Raalte een klimaatsubsidie beschikbaar. Hiermee betaalt de gemeente een deel van de kosten als inwoners, ondernemers en organisaties aan de slag gaan met het vergroenen en waterbestendig maken van hun tuin, terrein of buurt. In de gehele gemeente is hier in het afgelopen jaar flink gebruik van gemaakt. Het belang van klimaatadaptieve maatregelen wordt ingezien, en we merken dat inwoners ook plezier hebben in het uitvoeren. Door voor de klimaatsubsidie van 2023 de bedragen te verhogen en aanvragers meer mogelijkheden te geven, wil de gemeente dat enthousiasme graag belonen en versterken.

Wethouder Ben Nijboer: “Het afgelopen jaar hebben we al mooie successen geboekt met de klimaatsubsidie. Van de top 5 verharde gemeenten naar de top 10 van het NK Tegelwippen. En ook met andere acties, bijvoorbeeld in de Wilgensingel, hebben we samen heel wat tegels vervangen voor groen. Volgend jaar gaan we hier dan ook vol enthousiasme mee verder! Met meer groen en regenwateroplossingen zorgen we er samen voor dat Raalte beter bestand wordt tegen het veranderende klimaat. Zo hebben we minder last van de gevolgen van hoosbuien, extreme hitte en lange droge periodes.”

Regentonnen, meer groen en minder tegels

Sinds dit voorjaar wordt er al volop gebruik gemaakt van de klimaatsubsidie in Raalte. Zo zijn er in de afgelopen maanden met de klimaatsubsidie 138 regentonnen aangeschaft, 100 bomen geplant en maar liefst 10.692 tegels gewipt. Daarmee zijn dit de meest gekozen maatregelen van de klimaatsubsidie. Naast deze drie mogelijkheden, kan de klimaatsubsidie ook worden aangevraagd voor het afkoppelen van de regenpijp, het aanleggen van een groen dak en het aanleggen van een voorziening om regenwater opnieuw te gebruiken.

Klimaatsubsidie in 2023

In 2023 wil de gemeente Raalte nog meer inwoners, ondernemers en organisaties stimuleren om aan de slag te gaan. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de subsidiebedragen per maatregel flink te verhogen en een aantal maatregelen ook voor het buitengebied beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt het voor organisaties en groepen inwoners eenvoudiger om subsidie aan te vragen als zij samen aan de slag willen, bijvoorbeeld met het aanpakken van hun straat of een pleintje in de buurt. Ook voor deze initiatiefnemers worden de subsidiebedragen flink verhoogd, zo worden alle kosten tot €1.000 vergoed en kan het maximale subsidiebedrag oplopen tot €15.000 per aanvraag. In totaal wordt er voor 2023 opnieuw €200.000 beschikbaar gesteld voor de klimaatsubsidie. Inwoners en initiatiefnemers die in het nieuwe jaar aan de slag gaan, kunnen de subsidie vanaf dat moment weer aanvragen via www.raalte.nl/klimaatsubsidie.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via