safety-emergency iconHulplijnen en meldpunten

Discriminatie

Discriminatie wordt in Nederland niet getolereerd. Ook niet in Raalte. Wij vinden het dan ook belangrijk dat als zich een vorm van discriminatie voordoet, dit gemeld wordt.

Onder discriminatie of discrimineren verstaan wij 'het maken van onderscheid op grond van een kenmerk dat in de gegeven situatie niet relevant of maatschappelijk aanvaardbaar is'. Dergelijke kenmerken kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • handicap
 • sexuele geaardheid
 • ras
 • geloof
 • geslacht

Discriminatie kan voorkomen tijdens een uit de hand gelopen burenruzie in de vorm van racistische uitlatingen, bij een sollicitatie of op de werkvloer, bij een weigering aan de deur van een uitgaansgelegenheid, bij verspreiding van racistische pamfletten of het bekladden met racistische leuzen. Het resultaat is altijd dat mensen of groepen mensen onterecht ongelijk behandeld worden.

Klacht indienen

Wilt u een klacht indienen of aangifte doen? Neem dan contact op met Vizier. Deze organisatie beoordeelt samen met u de klacht en komt met een advies over de wijze waarop de klacht het beste behandeld kan worden. Klachten worden behandeld op basis van het hoor- en wederhoorprincipe: klachtenindieners en beklaagden kunnen ervaringen toelichten. Vizier is bereikbaar via telefoonnummer 085 0734600 of per e-mail. Ga voor meer informatie naar de website van Vizier.

Andere hulplijnen en meldpunten

Heeft u vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling en wilt u hierover advies vragen of een melding doen? Dan kunt u bellen naar Veilig Thuis telefoonnummer 0800 2000. Dit gratis telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Het Meldpunt Bijzondere Zorg helpt mensen die overlast veroorzaken en/of een gevaar voor zichzelf of anderen zijn en die om verschillende redenen geen zorg (meer) ontvangen. Bijvoorbeeld iemand die een zwervend bestaan leidt, zichzelf verwaarloost, overlast veroorzaakt of vreemd of verward gedrag laat zien? Signaleert u problemen of maakt u zicht zorgen over iemand uit uw omgeving? Dan kunt u dit melden bij Meldpunt Bijzondere Zorg. Het meldpunt is gratis bereikbaar via telefoonnummer 0800 – 8778 771.

Soms leidt een ernstige psychische aandoening bij iemand ertoe dat hij een gevaar voor zichzelf of anderen is. Met de nieuwe Wvggz is het mogelijk om verplichte zorg poliklinisch of bij iemand thuis te geven. Op die manier kan de cliënt makkelijker contact houden met familie en vrienden en kan hij of zij blijven deelnemen aan de samenleving. Alleen als zorg in de eigen omgeving echt niet kan of als de persoon zelf niet wil, kan opname in een instelling een betere oplossing zijn. Ook deze zorgen kunt u delen met het Meldpunt Bijzondere Zorg.

Voor kinderen met problemen of die 'gewoon gezellig met iemand willen praten'. Ben je tussen de 8 en 18 jaar bel dan 0800 0432 (gratis en anoniem) of chat met De Kindertelefoon.

Heb je vragen over je gezondheid? Bezoek de website van JouwGGD. Op deze website vind je antwoord op vragen over je lichaam, je gevoel of dingen waar je liever niet thuis over praat. Je kunt je vraag ook direct via de chat stellen of je vraag per mail sturen.

GGD IJsselland houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg van alle Wmo zorgverleners in de gemeente Raalte. De GGD voert hiervoor zelf regelmatig onderzoeken uit, maar ze doet dit ook op basis van incidenten en meldingen. Hier maakt de GGD IJsselland rapporten van. Sommige van deze rapporten zijn sinds 2020 openbaar. Op de website van de GGD IJsselland staat meer informatie over het openbaar maken van toezichtsrapporten.

Ontvang je signalen over of twijfel je zelf aan de kwaliteit van (de dienstverlening van) een Wmo-zorgaanbieder? Dan kun je terecht bij het Sociaal loket. De toezichthouders Wmo kunnen op verzoek van de gemeente Raalte een onderzoek starten. Een klacht kun je indienen bij de zorgaanbieder zelf.

Zorgaanbieders moeten een calamiteit die en/of geweldsincident dat te maken heeft met een voorziening melden bij GGD IJsselland via het meldingsformulier. Meer informatie over het melden van een calamiteit of geweldincident vind je op de website van de GGD IJsselland.

Uitkeringen, voorzieningen en belastingtoeslagen moeten terechtkomen bij mensen die daar recht op hebben. Daarom zijn we alert op fraude.

Voorbeelden van fraude zijn:

 • Niet opgeven van inkomsten uit bijvoorbeeld zwart werk
 • Inschrijven op een adres maar daar niet wonen
 • De uitkerende instantie niet op de hoogte stellen van een gewijzigde woonsituatie (inwonend kind, kennis of partner)
 • Kosten voor zorg declareren terwijl er geen zorg is geleverd.

Denkt u dat iemand fraudeert? Meld dit bij de gemeente. U hoeft uw naam niet te noemen. U kunt uw melding anoniem doen. Dit kan per post, mail of telefonisch.

Mail naar ons meldpunt fraude: meldingfraude@raalte.nl.

Telefonisch: Marleen Kuiphuis (0572-347454) of Okan Köse (0572-347592).

Post: Gemeente Raalte, t.a.v. meldpunt fraude, Postbus 140, 8100 AC Raalte.

Korrelatie: anonieme, professionele, psychosociale hulp via telefoon, chat of mail. Voor mensen met vragen op het terrein van gezondheid, zorg en welzijn. Het telefoonnummer is 0900 1450 (0,15 euro per minuut)

Sensoor: voor iedereen die ergens mee zit en erover wil praten. De telefonische hulpdienst Sensoor biedt zeven dagen per week en 24 uur per dag een luisterend oor. Mailen of chatten is ook mogelijk. Het telefoonnummer is 0900 0767 (0,05 euro per minuut)

113 online: Voor mensen die denken aan zelfmoord. Is elke dag en 24 uur per dag bereikbaar. Het telefoonnummer is 0900-0113 (0,05 euro per minuut, plus de normale belkosten).

Centrum seksueel geweld: Als je een ongewenste seksuele ervaring hebt meegemaakt, is het belangrijk om hulp te zoeken. Je kunt hiervoor bellen met het Centrum Seksueel Geweld via 0811--188.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

 • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

 • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

 • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via