Hulplijnen en meldpunten

Huiselijk geweld of kindermishandeling?

Heeft u vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling en wilt u hierover advies vragen of een melding doen? Dan kunt u bellen naar Veilig Thuis , telefoonnummer 0800 2000. Dit gratis telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Meldpunt Bijzondere Zorg

Het Meldpunt Bijzondere Zorg helpt mensen die overlast veroorzaken en/of een gevaar voor zichzelf of anderen zijn en die om verschillende redenen geen zorg (meer) ontvangen. Bijvoorbeeld iemand die een zwervend bestaan leidt, zichzelf verwaarloost, overlast veroorzaakt of vreemd of verward gedrag laat zien? Signaleert u problemen of maakt u zicht zorgen over iemand uit uw omgeving? Dan kunt u dit melden bij Meldpunt Bijzondere Zorg. Het meldpunt is gratis bereikbaar via telefoonnummer 0800 – 8778 771.

Kindertelefoon

Voor kinderen met problemen of die 'gewoon gezellig met iemand willen praten'. Ben je tussen de 8 en 18 jaar bel dan 0800 0432 (gratis en anoniem) of chat met De Kindertelefoon.

JouwGGD

Heb je vragen over je gezondheid? Bezoek de website van JouwGGD. Op deze website vind je antwoord op vragen over je lichaam, je gevoel of dingen waar je liever niet thuis over praat. Je kunt je vraag ook direct via de chat stellen of je vraag per mail sturen.

Wmo-toezichthouder

GGD IJsselland houdt toezicht op de kwaliteit van alle Wmo-aanbieders in de gemeente Raalte. Ontvang je signalen over of twijfel je zelf aan de kwaliteit van (de dienstverlening van) een Wmo-zorgaanbieder? Dan kun je terecht bij het Sociaal loket. De toezichthouders Wmo kunnen op verzoek van de gemeente Raalte een onderzoek starten. Een klacht kun je indienen bij de zorgaanbieder zelf.

Zorgaanbieders moeten een calamiteit die en/of geweldsincident dat te maken heeft met een voorziening melden bij GGD IJsselland via het meldingsformulier.  Meer informatie over het melden van een calamiteit of geweldincident vind je op de website van de GGD IJsselland.

Meldpunt fraude

Uitkeringen, voorzieningen en belastingtoeslagen moeten terechtkomen bij mensen die daar recht op hebben. Daarom zijn we alert op fraude.

Voorbeelden van fraude zijn:

  • Niet opgeven van inkomsten uit bijvoorbeeld zwart werk
  • Inschrijven op een adres maar daar niet wonen
  • De uitkerende instantie niet op de hoogte stellen van een gewijzigde woonsituatie (inwonend kind, kennis of partner)
  • Kosten voor zorg declareren terwijl er geen zorg is geleverd. 

Denkt u dat iemand fraudeert? Meld dit bij de gemeente. U hoeft uw naam niet te noemen. U kunt uw melding anoniem doen. Dit kan telefonisch, per e-mail of per post bij Marleen Kuiphuis, telefoonnummer 06 57939747.

Hulplijnen

Korrelatie: anonieme, professionele, psychosociale hulp via telefoon, chat of mail. Voor mensen met vragen op het terrein van gezondheid, zorg en welzijn. Het telefoonnummer is 0900 1450 (0,15 euro per minuut)

Sensoor: voor iedereen die ergens mee zit en erover wil praten. De telefonische hulpdienst Sensoor biedt zeven dagen per week en 24 uur per dag een luisterend oor. Mailen of chatten is ook mogelijk. Het telefoonnummer is 0900 0767 (0,05 euro per minuut)

113 online: Voor mensen die denken aan zelfmoord. Is elke dag en 24 uur per dag bereikbaar. Het telefoonnummer is 0900-1130113 (0,05 euro per minuut, plus de normale belkosten).

Gevaar

Is er direct gevaar? Aarzel niet en bel altijd 112. Voor al uw andere vragen aan de politie belt u 0900-8844 (0.028 euro per minuut plus gebruikelijke belkosten).