Hulplijnen en meldpunten

Heb je hulp nodig of wil je een melding maken? Kijk hier onder per onderwerp waar je terecht kunt.

Heb jij of iemand uit je omgeving wel eens met discriminatie te maken? Meld dit dan bij Discriminatie.nlexterne-link-icoon of bel naar 0800-0880 (gratis). Melden kan ook anoniem. Heb je een vraag of weet je niet zeker of iets discriminatie is? Neem contact op met Discriminatie.nlexterne-link-icoon, de consulenten zoeken dit voor je uit. De hulp is gratis! 

Het gaat bijvoorbeeld om discriminatie of geweld op grond van godsdienst of levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, seksuele geaardheid, nationaliteit, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte, leeftijd.

Verhuurders van woonruimte moeten goed verhuren en zich netjes gedragen. Als zij dat niet doen, kun je dit melden. Het maakt daarbij niet uit voor hoe lang je huurt, of je een buitenlandse werknemer bent of nog een woning zoekt. Ga voor meer informatie naar: www.goedverhuren.nlexterne-link-icoon

Heb je te maken met huiselijk geweld? Of ken je iemand die hieronder lijdt? Kijk wat je kunt doen op Veilig Thuisexterne-link-icoon. Of bel naar 0800 2000 (gratis, 24/7 bereikbaar).

Directe hulp nodig? Bel de politie op 112.

Het Meldpunt Bijzondere Zorg helpt mensen die overlast veroorzaken en/of een gevaar voor zichzelf of anderen zijn. Heb je (regelmatig) overlast van mensen of maak je je zorgen over iemand uit jouw omgeving? Meld dit bij Meldpunt Bijzondere Zorgexterne-link-icoon. Of bel naar 0800 – 8778 771.

De Kindertelefoon is de plek waar je als kind of jongere elke dag gratis vertrouwelijke gesprekken kunt voeren met vrijwilligers over onderwerpen die je niet durft, kunt of wilt bespreken met mensen in je omgeving. Bel 0800 0432 (gratis en anoniem) of chat met De Kindertelefoonexterne-link-icoon.

GGD IJssellandexterne-link-icoon houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg van alle Wmo zorgverleners in de gemeente Raalte. Ontvang je signalen of twijfel je over de kwaliteit van (de dienstverlening van) een Wmo-zorgaanbieder? Neem dan contact op met ons via sociaalloket@raalte.nl of bel naar: (0572) 34 77 99. Op ons verzoek kunnen de toezichthouders van de GGD een onderzoek starten. Een klacht kun je indienen bij de zorgaanbieder zelf.

Meer informatie over het melden van een calamiteit of geweldincident vind je op de website van de GGD IJssellandexterne-link-icoon.

Het geld voor uitkeringen moet bij de mensen komen die het echt nodig hebben en er recht op hebben. Als je een vermoeden hebt dat iemand fraudeert met een uitkering, kun je dit melden. Je kunt een melding anoniem doen. Dit kan per post, mail of telefonisch.

  • Mail: meldingfraude@raalte.nl.
  • Bel naar: Marleen Kuiphuis (06 57 93 97 47)
  • Post: Gemeente Raalte, t.a.v. meldpunt fraude, Postbus 140, 8100 AC Raalte.

Voorbeelden van fraude zijn:

  • Niet opgeven van inkomsten uit bijvoorbeeld zwart werk
  • Inschrijven op een adres maar daar niet wonen
  • De uitkerende instantie niet op de hoogte stellen van een gewijzigde woonsituatie (inwonend kind, kennis of partner)

Kosten voor zorg declareren terwijl er geen zorg is geleverd.

Korrelatieexterne-link-icoon: anonieme, professionele, psychosociale hulp via telefoon, chat of mail. Voor mensen met vragen op het terrein van gezondheid, zorg en welzijn. Het telefoonnummer is 0900 1450 (0,15 euro per minuut).

JouwGGDexterne-link-icoon: Hier vind je antwoord op vragen over je lichaam, je gevoel of dingen waar je liever niet thuis over praat. Je kunt je vraag ook direct via de chat stellen of je vraag per mail sturen.

Alles Oké? Supportlijnexterne-link-icoon: Gaat het even niet zo lekker? Bel of chat met ons, want praten lucht op! Voor iedereen van 18 tot 25 jaar. Bel naar 0800-0450, elke dag tussen 14.00 en 22.00 uur, gratis en anoniem.

De Luisterlijnexterne-link-icoon: Voor iedereen die ergens mee zit en erover wil praten. Chat, mail of bel. Bel naar 0900 0767 (0,05 euro per minuut).

113 onlineexterne-link-icoon: Voor mensen die denken aan zelfmoord. Iedere dag 24 uur per dag bereikbaar. Het telefoonnummer is 0900-0113 (0,05 euro per minuut, plus de normale belkosten).

Centrum seksueel geweldexterne-link-icoon: Als je een ongewenste seksuele ervaring hebt meegemaakt, is het belangrijk om hulp te zoeken. Je kunt hiervoor bellen met het Centrum Seksueel Geweld via 0811--188.