Als je bij ons komt werken krijg je je thuisbasis in een cluster. Dit is een groep collega’s ongeveer tussen de vijf en twaalf personen met een gemeenschappelijk doel. Ieder cluster maakt onderdeel uit van een domein. Onze organisatie bestaat uit de onderstaande domeinen.

  • In domein Ruimte staat het ontwikkelen van de fysieke leefomgeving centraal.
  • Het domein Publiek is voor veel mensen het eerste aanspreekpunt van de gemeente.
  • Het domein Beheer staat voor het kwalitatief onderhouden van de leefomgeving.
  • In het domein Sociaal staat het welbevinden van inwoners centraal.
  • Het domein Samenleving werkt samen met allerlei partijen aan het mogelijk maken van ideeën uit de samenleving. De generalisten vallen onder domein Samenleving en richten zich op gemeentebrede opgaven die vaak tijdelijk van aard zijn.
  • Het domein bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie met managementondersteuning en advisering op het gebied van financiën, juridisch, HR, communicatie en inkoop.
  • Tot slot vind je in het hart van de organisatie ons managementteam bestaande uit de domeinmanagers en de directieleden.