Centrum Raalte

Het centrum van Raalte

We gaan aan de slag met de Grote Markt en de Plas in het centrum van Raalte. Het nieuwe plein wordt een groene plek met een dorps karakter waar het prettig winkelen en verblijven is. De speelse opstelling van terrassen en de ruimte voor evenementen geeft levendigheid aan het centrum.

Plan centrum Raalte

Door het tonen van de video accepteer je de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Youtube.

 

Beeld: IAA Architecten

Het plan

Het ontwerp voor de Grote Markt en de Plas bestaat uit 3 pleinen die met elkaar worden verbonden door een lijngoot. Het asymmetrisch profiel op het plein geeft dynamiek en doorbreekt het grootschalige en rechtlijnige karakter van het huidige plein. Nabij de Plaskerk komt een fontein. De Grote Markt wordt een plek voor horeca en evenementen, maar ook een plek om boodschappen te doen en te winkelen.

Rondkijken met een 360 graden beeld

Neem een virtueel kijkje in het nieuwe centrum alsof je erin staat. 

Planning

Het ontwerp was begin 2022 klaar. De afgelopen maanden stonden in het teken van de technische uitwerking (boven- en ondergronds), allerlei onderzoeken en afstemming met de ondernemers en andere belanghebbenden.

De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

  • Juni t/m augustus: uitvoerings- en faseringsplan op hoofdlijnen 
  • Juli t/m september: aanbestedingsprocedure
  • Augustus: bomenkap Grote Markt
  • September t/m december: ondergrondse werkzaamheden
    • In september starten de nutswerkzaamheden. Daarna volgen overige voorbereidende werkzaamheden en rioleringswerkzaamheden.
  • Vanaf januari 2023: bovengrondse werkzaamheden

We verwachten dat het nieuwe plein voor de zomer van 2023 klaar is. De planning is onder andere afhankelijk van aanbesteding, levertijden, (onder)aannemers en evenementen. Tijdens het hele traject is er afstemming met de omgeving en andere belanghebbenden.

De wens van inwoners

Ruim 1500 inwoners hebben hun voorkeuren uitgesproken op basis van drie scenario’s. Er was een duidelijke voorkeur voor het Kleinschalige Plein waar ruimte is voor groen en evenementen. Inwoners vinden het belangrijk dat het centrum het hele jaar door een plek is waar wat te beleven valt.

Het voorkeursscenario van inwoners is in nauwe afstemming met ondernemers, vastgoedeigenaren, evenementenorganisatoren, de Plaskerk en de Raalter Ondernemersvereniging verder uitgewerkt.

Meer lezen en zien

Lees meer over de achtergrond van het ontwerp

Foto's Centrumplan Raalte