Heino

Informatie over Heino

Heino is ontstaan uit het buurtschap Ter Heyne en wordt voor het eerst genoemd in 1236, in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. Van een echt dorp is sprake sinds de zeventiende eeuw. Heino was lange tijd een agrarisch dorp. Dat veranderde met de komst van een zuivelfabriek en een coöperatie aan het begin van de 20e eeuw. De echte ontwikkeling van Heino begon na de Tweede Wereldoorlog. In de loop der jaren is Heino uitgegroeid tot een bloeiend en bruisend dorp met een gezellige dorpskern met een ruim aanbod aan winkels en horeca. De nieuwbouw vindt plaats aan de zuid- westkant van het dorp. Hierbij is het landelijke karakter behouden. En kunt u mooie wandelingen maken naar de omliggende landgoederen.

In de historische kern van Heino zijn nog monumentale bouwwerken. De hervormde kerk uit de 13e eeuw, de legendarische pomp en het Kerkhuus "de Nekker".  De Maelderieje uit 1919 is ingericht als theater en expositieruimte.

Werk

Heino heeft veel werkgelegenheid. Op het bedrijventerrein zijn bedrijven uit diverse branches gevestigd.

Sport

Het dorp heeft sport en recreatie hoog in het vaandel staan. Er zijn veel (sport-)voorzieningen waaronder het zwembad De Tippe.

Pompdagen

Eens per jaar staat het dorp in het teken van de Pompdagen. Op deze dagen vind je op verschillende plekken activiteiten en muziek. Het Daggie Old Heino is daarbij een terugkerend hoogtepunt.

Gemeente Heino

Voor de gemeentelijke herindeling was Heino een zelfstandige gemeente met de kernen Heino, Lierderholthuis en Laag Zuthem en had een totale oppervlakte van 36,23 km². Het voormalige gemeentewapen, met daarin een ploegijzer van zilver en drie klaverbladen in natuurlijke kleur, verwees naar het agrarische karakter van de gemeente.

Plaatselijk Belang

Op de website van plaatselijk belangexterne-link-icoon vind je meer informatie over de activiteiten in Heino.