Gemeentehuis

Groene cijfers en werkzaamheden grotendeels op schema

25 augustus 2022
Algemeen

Zomernota 2022 gemeente Raalte

Ieder jaar presenteert de gemeente Raalte in augustus de zomernota. Hierin maken we de tussentijdse balans op over het eerste halfjaar. De gemeente staat er financieel een stuk beter voor dan voorzien. De tussentijdse balans laat een positief resultaat van ruim € 3,8 miljoen zien. Dit komt doordat we meer geld van het Rijk ontvangen.

Wethouder Alexander Kreule: “Het extra geld komt goed van pas, want we hebben veel ambitie en er komen grote uitdagingen op ons af. Denk aan een toekomstbestendig buitengebied en leefbare wijken en dorpen. Maar ook aan de verstedelijkings- en mobiliteitsopgaven. Daar horen de nodige investeringen bij.”

Onzekere tijden

”Het zijn onzekere tijden; de oorlog in Oekraïne, de stijgende prijzen en de stikstofcrisis. Dat heeft invloed op onze werkzaamheden. We liggen grotendeels op schema, maar deze tijd vraagt om flexibiliteit. Door snel te schakelen en vooral veel te luisteren hopen we goed met onze inwoners en ondernemers in verbinding te staan”, aldus wethouder Alexander Kreule.

Komende jaren

De komende jaren zien er financieel gezien ook een stuk rooskleuriger uit dan voorzien. Ook dit komt door extra geld vanuit het Rijk. Volgens de meerjarenraming 2023 – 2026 ontvangt de gemeente in totaal ruim € 22 miljoen meer dan eerder gedacht. In het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Versterken, verbinden, vernieuwen’ zijn op hoofdlijnen afspraken gemaakt voor de komende jaren. Het college van B&W en de gemeenteraad werken dit onder andere in de raadsagenda verder uit.

Benieuwd naar de zomernota van 2022? Ga naar www.raalte.nl/financien. De gemeenteraad behandelt de zomernota op 15 september in een raadsvergadering.