education iconGreen impact Raalte

Wereldwijd zijn er miljarden monden te voeden. En dat terwijl de veestapel moet krimpen. De agro- en foodsector staat voor grote uitdagingen.

Green Impact Raalte creëert een ecosysteem voor de agro- en foodsector in regio Zwolle, waarin transities worden versterkt en versneld en nieuwe verdienmodellen gecreëerd.  Dit doen we door:

 • Ondernemers, onderwijs en overheid aan elkaar te verbinden
 • Samen met ondernemers te zoeken naar nieuwe verdienmodellen
 • Startups in de eiwittransitie te faciliteren
 • Ketensamenwerking te stimuleren

Green Impact Raalte staat voor doen! Een ecosysteem waar ondernemers die zich bezighouden met de voedselvraagstukken van morgen samenwerken, waar innovatieve bedrijven worden gefaciliteerd en waar je jong talent vindt. Er wordt gewerkt aan oplossingen op het gebeid van plantaardige eiwitten, kringlooplandbouw en ketenverkorting.

Innovatiehub The Green East is de uitvalsbasis van dit project. Deze Raalter innovatiehub biedt letterlijk en figuurlijk vruchtbare grond, want in de kassen en op de grond van het terrein zijn onder meer onderzoeken in de eiwittransitie gaande.

Het programma

Green Impact Raalte is onlangs gestart en krijgt de komende periode verder vorm. Zo wordt er gewerkt aan:

 • Kennissessies: met kennissessies willen we de juiste partijen over een specifiek onderwerp aan tafel krijgen en van daaruit samen werken aan de opgaves in de agro- en foodsector.
 • Actieteams: in deze teams werken ondernemers, kennisinstellingen, andere stakeholders en overheid samen aan programmalijn gerelateerde vraagstukken.
 • Challenges: de challenges dagen ondernemers en/of studenten uit om een oplossing te bedenken voor een specifiek probleem binnen de programmalijnen. Bij voorkeur koppelen we daar vragen van lokale ondernemers aan.
 • Scouting: er wordt actief gezocht in de markt naar start-ups en ondernemingen die bij kunnen dragen aan de ontwikkelingen rondom het programma, The Green East en de omgeving Raalte.
 • Makelen en schakelen: de programmamanager bouwt proactief aan een netwerk om zo partijen aan elkaar te verbinden. Vragen en behoeftes worden opgehaald en in het netwerk uitgezet. Ondernemers komen met elkaar in contact.

Samenwerking

Green Impact Raalte werkt samen met Oost NL, The Green East, Provincie Overijssel, agrariërs en lokale ondernemers, onderwijsinstellingen als Landstede, Aeres Dronten en Wageningen Universiteit.

Contact

Heb je een vraag, interesse in het programma of wil je deelnemen aan het project? Neem dan contact op met projectleider Erik Doorenspleet. Dit kan via 06 – 4844 0604 en erik.doorenspleet@raalte.nl. Iedereen is welkom. Denk aan stagiairs en afstudeerders, een potentiële start-up, een gevestigde ondernemer of een agrariër die iets anders wil met de ruimte die hij in zijn bedrijf tot zijn beschikking heeft of aan de slag wil met andere gewassen.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

 • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

 • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

 • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via