Gladheidsbestrijding

Gladheid op de weg kan gevaarlijke situaties opleveren. Daarom strooien wij bij gladheid de belangrijkste (primaire) wegen, hoofdfietspaden en wegen waar het openbaar vervoer gebruik van maakt. Dit doen we voor u en voor onze hulpdiensten.

Wij voorzien niet alle wegen preventief van strooizout. Wij hanteren de 500/3000 meter regel. Dat houdt in dat woningen die binnen de bebouwde kom liggen niet meer dan 500 meter van een gestrooide route liggen en woningen in het buitengebied niet meer dan 3000 meter van een gestrooide route liggen.

Strooiroute

Bekijk de strooiroutes op onze strooikaart.

Aanhoudende gladheid

Houdt de gladheid aan of ligt er veel sneeuw? Dan strooien we meer wegen in onze gemeente, zoals in het centrumgebied, rondom bedrijventerrein en op een aantal buitenwegen. Dit noemen wij de secundaire wegen. Deze wegen kunt u ook op onze digitale strooikaart vinden.

Melding maken

Wilt u een gladheidsmelding maken? Ga dan naar het meldingsformulier.

Natstrooiers: beter voor het milieu

Wij maken gebruik van natstrooiers. Natstrooiers zorgen ervoor dat het zout nat op de weg wordt aangebracht. Het blijft dan beter op de weg liggen. Daarnaast is er minder strooizout nodig. En dat is weer goed voor het milieu.