divorce iconGeregistreerd partnerschap beëindigen

Beschrijving

Je kunt een geregistreerd partnerschap niet bij de gemeente laten ontbinden. Dit doet een notaris of een advocaat. Die stuurt het verzoek naar de gemeente waar het partnerschap is geregistreerd. Pas na inschrijving van het verzoek in de registers van de burgerlijke stand is het partnerschap beëindigd. Kom je er samen niet uit? Dan kan de advocaat of notaris namens jou een eigen verzoek indienen bij de rechtbank. Dit heet een 'eenzijdig verzoek'.

Heb je geen kinderen onder de 18 jaar? Dan hoef je niet naar de rechter. Je kunt het geregistreerd partnerschap ontbinden bij de advocaat of notaris. Hier stel je samen een overeenkomst op over de ontbinding. Deze verklaring moet worden ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente waar het partnerschap is geregistreerd. Dit heet een ontbinding met wederzijds goedvinden.

Heb je kinderen onder de 18 jaar? Dan gaat de beëindiging via de rechter. Jouw advocaat stuurt een verzoekschrift en een ouderschapsplan naar de rechtbank. In een ouderschapsplan staan de afspraken over de kinderen.

Het geregistreerd partnerschap kan ook op een andere manier eindigen:

  • je laat het geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk 
  • één van beiden overlijdt

Aanvragen

Voor het ontbinden van een geregistreerd partnerschap heeft jouw advocaat nodig:

  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand
  • eventueel een bewijs (beschikking) van de uitspraak van de rechtbank
  • de akten van berusting, dit betekent dat je niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat

Bezwaar

Je kunt tegen de beschikking van de rechtbank in beroep gaan.

Contact

Je kunt niet zelf naar de gemeente gaan. Jouw advocaat of notaris doet de melding bij de gemeente.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via