Geocaching

Wat is geocaching

Ook in onze gemeente worden steeds meer geocaches verstopt, gezocht en gevonden. We staan open voor deze leuke en sportieve activiteit, maar willen voorkomen dat er overlast ontstaat, of een onveilige situatie. Daarom zijn er regels voor het verstoppen van caches. Die regels leest u hieronder.

Als je gaat geocachen ga je op zoek naar een schat. Dat is de 'cache'. Een cache is meestal een doos met daarin een logboek, kleine cadeautjes of aanwijzingen voor het vinden van een nieuwe cache. Caches liggen vaak verstopt op plaatsen die niet zo makkelijk te bereiken zijn. Bijvoorbeeld in natuurgebieden.

Om een cache te vinden heb je geografische coördinaten nodig. Die vind je op speciale websites, zoals www.geocaching.nlexterne-link-icoon en www.geocaching.comexterne-link-icoon.

Welke regels gelden in de gemeente Raalte voor het plaatsen van caches?

 • Je mag geen caches aan of in een boom plaatsen. Ook niet in boomholtes.
 • Je mag geen caches aan of in gebouwen plaatsen.
 • Je mag geen schade of hinder veroorzaken aan de natuur of aan eigendommen van de gemeente. Wij mogen een cache (laten) weghalen als deze schade of overlast geeft. Je kunt de gemeente hiervoor niet aansprakelijk stellen.
 • Je moet ervoor zorgen dat mensen de cache kunnen bereiken via openbare wegen en paden.
 • Je mag geen caches verstoppen op een pad of weg.
 • De cache mag de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen en geen verkeershinder veroorzaken. Verstop bijvoorbeeld geen cache vlak langs een fietspad of weg.
 • Wil je een cache begraven in de grond? Dan mag u niet dieper dan 20 centimeter graven. En de cache mag niet groter zijn dan 20x20x20 centimeter.
 • Je mag een cache niet begraven in het groen of gras.
 • Wil je een cache verstoppen op particulier terrein, bijvoorbeeld in een weiland of bij een oprit? Vraag dan altijd eerst toestemming aan de eigenaar.
 • Verstop je de cache aan de rand van een particulier terrein? Zorg dan dat bewoners of gebruikers van dat terrein geen overlast hebben van mensen die op zoek gaan naar de cache. Denk hierbij bijvoorbeeld aan scholen.
 • Als plaatser van de cache ben je ervoor verantwoordelijk. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgen van het plaatsen, zoeken of vinden van de cache.

Let op: wij houden geen rekening met de aanwezigheid van caches bij het uitvoeren van werkzaamheden en onderhoud.