Gemeentesecretaris Monique van Esterik

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is adviseur van het college en tevens algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie.

Nevenfuncties

  • Lid raad van commissarissen bij Uwoon (bezoldigd)
  • Voorzitter stichting Present (onbezoldigd)
  • Lid Raad van Advies W&G en SOM bij Deltion College

Overzicht declaraties

4e kwartaal 2023Zakelijke dienstreizen€ 759,61
3e kwartaal 2023Zakelijke dienstreizen€ 190,92
2e kwartaal 2023Zakelijke dienstreizen en verblijfskosten€ 811,52
1e kwartaal 2023Zakelijke dienstreizen€ 306,29