Gemeentesecretaris Monique van Esterik

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is adviseur van het college en tevens algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie.

Nevenfuncties

  • Lid raad van commissarissen bij Uwoon (bezoldigd)
  • Voorzitter stichting Present (onbezoldigd)
  • Lid Raad van Advies W&G en SOM bij Deltion College

Overzicht declaraties

  • 2e kwartaal 2023. Vergoeding tablet € 8,38
  • 2e kwartaal 2023. Verblijfskosten € 8,38
  • 2e kwartaal 2023. Zakelijke dienstreizen € 803,14
  • 1e kwartaal 2023. Zakelijke dienstreizen € 306,29

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via