Gemeentesecretaris Monique van Esterik

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is adviseur van het college en tevens algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie.

Nevenfuncties

  • Lid raad van commissarissen bij Uwoon (bezoldigd)
  • Voorzitter stichting Present (onbezoldigd)
  • Lid Raad van Advies W&G en SOM bij Deltion College

Overzicht declaraties

  • 2e kwartaal 2023. Vergoeding tablet € 8,38
  • 2e kwartaal 2023. Verblijfskosten € 8,38
  • 2e kwartaal 2023. Zakelijke dienstreizen € 803,14
  • 1e kwartaal 2023. Zakelijke dienstreizen € 306,29