Gemeenteraadsverkiezingen en Raadgevend Referendum

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen>

Mag ik stemmen

Hier vindt u de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen gehouden op 21 maart 2018. 

Uitslag Raadgevend Referendum >

raadgevend referendum

De uitslag van het Raadgevend Referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv).