Gemeenteraad in gesprek over maximale hoogte van erfwindmolens

01 februari 2023
Algemeen

In de gemeente Raalte vind je in het buitengebied een aantal erfwindmolens. Deze kleine windmolens wekken energie op voor eigen gebruik. De maximale hoogte is momenteel 25 meter.  De gemeente ontvangt verschillende signalen dat deze maximale hoogte niet meer voldoet aan de wensen van nu en gaat hierover in gesprek met de gemeenteraad op 9 februari.

Er is steeds meer belangstelling voor erfwindmolens. Deze kleine windmolens worden vaak in combinatie met zonnepanelen geplaatst en helpen bij het energieneutraal maken van (boeren)bedrijven. De erfwindmolens van 25 meter leveren echter te weinig op om financieel haalbaar te zijn. Daarom vindt de gemeente het tijd om opnieuw naar de regels te kijken.

Wethouder Ben Nijboer: “Het college van B&W stelt voor om de maximale hoogte te verhogen naar 35 meter en onder bepaalde voorwaarden zelfs naar 40 meter. Het is aan de gemeenteraad om hier een besluit over te nemen. Voordat we de plannen uitwerken, willen we daarom eerst weten hoe de gemeenteraad hier tegenaan kijkt. Wil de gemeenteraad de maximale hoogte van erfwindmolens verhogen? Zo ja, onder welke voorwaarden? Daarover gaan we met elkaar in gesprek.”

Verschillende mogelijkheden

Tijdens het rond-de-tafelgesprek op 9 februari 2023 bespreekt de gemeenteraad verschillende hoogtes (25, 35 en 40 meter) inclusief de gevolgen voor onder andere de omgeving, het landschap en de stroomopbrengst. Hiermee geeft de raad richting voor het vervolg, waarna verdere uitwerking plaatsvindt. Bij een eventuele verhoging van de maximale hoogte zal dit een aanpassing aan het huidige bestemmingplan zijn, inclusief bijbehorende procedures.

Kijk en praat mee

Wil je meepraten? Dat kan! Meld je voor 9 februari 12.00 uur aan via griffie@raalte.nl. De bijeenkomst is vanaf 19.30 uur live te volgen via www.raalte.notubiz.nl/live

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via