Gemeentelijke regelingen

Informatie over inkomensondersteuning voor zelfstandigen (Tozo 3), uitstel van betaling gemeentelijke belastingen en Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK).

Inkomensondersteuning voor zelfstandigen (Tozo 3)

Zelfstandige ondernemers kunnen een aanvullende uitkering voor levensonderhoud aanvragen. Deze inkomensondersteuning vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. De inkomensondersteuning is een gift en wordt niet teruggevorderd.

Tozo 3

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. De Tozo 3 loopt tot en met 31 maart 2021. Hier leest u meer over de Tozo3.

Regeling

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Voor wie?

De regeling is voor zelfstandige ondernemers, met en zonder personeel.

Aanvragen

U kunt de regeling aanvragen bij de gemeente. Heeft u vragen over de Tozo-regeling, dan kunt u bellen met: Marleen Kuiphuis 0572 - 34 74 54 of Lieke Deterink (06 253 924 20).

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK. Op dit moment zijn wij bezig met de uitwerking van deze regeling.

TONK

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water, servicekosten en de gemeentelijke belastingen. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).

U kunt de TONK uitkering in de periode januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6 maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Aanvragen

Om de TONK-uitkering aan te vragen moet u een aanvraagformulier invullen. De verwachting is dat dat vanaf begin maart kan. Zodra het mogelijk is de regeling aan te vragen, komt hier het aanvraagformulier te staan.

Heeft u vragen over de TONK-regeling? Dan kunt u bellen met: Mieke Eikelboom 0623276439 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag).

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen

U ontvangt elk jaar de aanslag gemeentelijke belastingen. We kunnen ons voorstellen dat het in deze tijd niet altijd haalbaar is om aan uw financiële verplichtingen te voldoen. Wij denken graag met u mee en kunnen samen met u afspraken maken voor een regeling op maat. 

Automatisch incasso

U kunt de gemeentelijke belastingen via automatische incasso betalen. Hiervoor machtigt u de Regionale Belastingsamenwerking DOWR. Uw aanslag wordt dan in termijnen automatisch afgeschreven van uw rekening. Meer informatie over automatisch incasso.

U kunt een automatisch incasso afgeven, intrekken of wijzingen via het belastingloket.

Uitstel van betaling/betalingsregeling

Is het voor u niet mogelijk gebruik te maken van een automatische incasso, maar kunt u de aanslag wel in termijnen betalen? Vraag dan zo snel mogelijk een betalingsregeling aan bij de Regionale Belastingsamenwerking DOWR. Is ook een termijnbetaling nu even lastig? Dan kunt u uitstel van betaling aanvragen. Meer informatie over een betalingsregeling of uitstel.

Mail uw verzoek naar vorderingen@dowrn.nl of bel (0570) 69 33 50. U kunt ook een digitale aanvraag doen via het belastingloket. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

Schulddienstverlening

Lukt het u niet om het zelf op te lossen? Dan kan Schulddienstverlening Raalte u ondersteunen. U kunt ons rechtstreeks bellen:

  • Lilian Hultink, 06 239 405 60

  • Bertha Bonthuis, 06 108 066 56

Voor wie?

Alle ondernemers, ZZP’ers, (sport)verenigingen en stichtingen.

Veelgestelde vragen over de gemeentelijke belastingen.

We hebben voor u een lijst met veelgestelde vragen gemaakt die misschien al antwoord geven op uw vragen.

Reclamebelasting (centrum van Raalte)

Bent u ondernemer in het centrumgebied van Raalte? Dan ontvangt u dit jaar bij de aanslag gemeentelijke belastingen geen aanslag reclamebelasting. Deze belasting heft de gemeente Raalte in het centrumgebied van Raalte. De opbrengsten van de reclamebelasting worden gebruikt voor de tegemoetkoming betaald parkeren en de voeding van het ondernemersfonds. Het ROV gebruikt dit fonds voor (promotionele) activiteiten.

Het college van B&W heeft besloten om de aanslag reclamebelasting in verband met de coronacrisis uit te stellen. De gemeenteraad neemt in het voorjaar een besluit over het innen van de reclamebelasting van 2021. 

Voor wie?

Ondernemers in het centrumgebied van Raalte