Gemeente werkt aan nieuw beleid voor openbare speel- en ontmoetingsplaatsen

16 november 2023
Algemeen

 

De openbare ruimte nog beter geschikt maken voor spelen, bewegen, beleven en ontmoeten. Dat is de insteek van het nieuwe beleid dat de gemeente Raalte ontwikkelt voor de inrichting van speel- en ontmoetingsplaatsen in de buitenlucht. Met het nieuwe beleid zet de gemeente in op het stimuleren van de fysieke en mentale gezondheid van alle inwoners en alle leeftijdsgroepen.

De gemeente Raalte kent ruim 145 speelplaatsen met daarin zo’n 590 speeltoestellen. Die zijn vooral ingericht op  gebruik door kinderen. Die blijft de gemeente onderhouden en vernieuwen. Nieuw is dat we ons meer richten op het bevorderen van de gezondheid van inwoners. Hiervoor is een goed toegankelijke openbare ruimte nodig met (natuurlijke) speelvoorzieningen zodat kinderen buiten kunnen spelen.

Maatschappelijke meerwaarde

Voor het buiten beleven en ontmoeten gaat de aandacht meer uit naar goede (zit) plekken, waar iets te zien of te beleven is. Een openbare ruimte die bijdraagt aan het versterken van sociale activiteiten, diversiteit en inclusiviteit.

Wethouder Breun Breunissen: “De openbare ruimte is bij uitstek geschikt om een maatschappelijke meerwaarde te creëren. We gaan dit doen door de focus meer te leggen op een uitnodigende, beweegvriendelijke en gezonde leefomgeving. Dat kan door het aanpassen en realiseren van voorzieningen die het sporten, fietsen en wandelen in de openbare ruimte stimuleren.”

Geschikt voor buiten bewegen, beleven, spelen en ontmoeten

Wethouder Gerria Toeter: “Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de gemeente Raalte en het voorkomen van allerlei aandoeningen is een belangrijk speerpunt in ons beleid. Het is dan ook bijzonder en waardevol dat de openbare ruimte meer geschikt gemaakt wordt voor het buiten bewegen, beleven, spelen en ontmoeten. 

Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om de nota Buiten, bewegen, beleven, spelen en ontmoeten vast te stellen. Op 23 november spreekt de gemeenteraad voor het eerst over de nota in een rond-de-tafelgesprek, voor inwoners is er dan gelegenheid om mee te praten. De verwachting is dat de gemeenteraad op 7 december een definitief besluit neemt over de nota.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via