Gemeente Raalte past regels hoogte erfwindmolens aan

02 november 2023
Algemeen

De gemeente Raalte wil de hoogte van erfwindmolens in het buitengebied verhogen van 25 meter naar een maximale tiphoogte van 40 meter. Deze stap, die voortkomt uit een groeiende vraag naar duurzame energie, biedt (agrarische) ondernemers en bewoners in het buitengebied een extra mogelijkheid om windenergie op te wekken voor eigen gebruik op hun erf.  

Wethouder Ben Nijboer: “Het plaatsen van molens op of bij een erf sluit aan bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Door de hoogtegrens te verhogen, stimuleren we duurzaamheid en bieden we ondernemers en bewoners de kans om beter in hun eigen energiebehoefte te kunnen voorzien. Daarnaast voorkomen we onnodige belasting van het energienet. We slaan hiermee meerdere vliegen in één klap.”

De volgende fase

De gemeenteraad heeft op 9 maart 2023 ingestemd met de mogelijkheid om hogere erfwindmolens te plaatsen onder bepaalde voorwaarden. Na dit besluit is er gewerkt aan het aanpassen van de regels in het bestemmingsplan voor het Buitengebied van Raalte. Dit zijn de voorwaarden om een vergunning te krijgen voor het plaatsen van een erfwindmolen met een maximale tiphoogte van 40 meter, waarbij vooral rekening wordt gehouden met een goede inpassing in het landschap en met de omwonenden. Op de afbeelding zijn de regels in hoofdlijnen in beeld gebracht. De exacte juridisch geldende regels en de onderbouwing zijn na te lezen in het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Raalte, parapluplan erfwindmolens’. 

Ter inzage

Dit ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 9 november tot en met 20 december 2023 ter inzage. De stukken zijn te bekijken via: www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast zijn de stukken op papier in te zien in de informatiehoek van het gemeentehuis, Zwolsestraat 16 in Raalte. Meer informatie over het indienen van een zienswijze is te vinden in de publicatie in het Weekblad voor Salland, Staatscourant of via bekendmakingen op onze website www.raalte.nl.

Verwacht wordt dat de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2024 een definitief besluit neemt over de aanpassingen voor het plaatsen van erfwindmolens.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via