Gemeente Raalte bepaalt koers voor komende jaren

28 april 2023
Algemeen

De gemeente Raalte steeds een beetje mooier maken; dat is ons doel. Daar werken we elke dag hard aan. Tegelijkertijd kijken we ook vooruit. De kadernota 2024 – 2027 helpt ons hierbij. In dit document bepalen we richting voor de toekomst. Het college van B&W biedt de concept kadernota aan de gemeenteraad aan.

Er komt veel op ons af. Denk aan de overstap naar duurzame energie, het tekort aan woningen en de steeds ouder wordende samenleving. De wereld om ons heen verandert, en daarom veranderen wij mee. Daarbij richten we ons op drie grote opgaven.

Groei van de gemeente Raalte

De gemeente Raalte gaat groeien. We bouwen de komende 10 jaar 3.000 woningen. Dat biedt kansen voor de toekomst: meer leerlingen op onze scholen, klanten voor onze winkeliers, werknemers voor onze bedrijven en leden en vrijwilligers voor onze verenigingen.

Leefbare en toekomstbestendige dorpen en wijken

We wonen en werken in een fijne, sociale en groene omgeving. Dat willen we graag zo houden. Tegelijkertijd zien we het aantal senioren en kwetsbare inwoners toenemen. Daarom werken we aan toekomstbestendige dorpen. Thema’s als duurzaamheid, klimaatadaptatie, kansenongelijkheid, gezondheid en veiligheid spelen daarin een rol.

Toekomstbestendig buitengebied

Ons buitengebied is een prachtige plek. Hier ondernemen agrariërs, wordt gerecreëerd en liggen kansen voor de opwek van duurzame energie en vergroten van de biodiversiteit. Aangekondigde maatregelen en de opeenstapeling van wet- en regelgeving zorgen voor onzekerheid. Dit heeft grote impact op allerlei vlakken en vraagt onze aandacht.

Bij de uitwerking van de drie opgaven spelen participatie, duurzaamheid en dienstverlening een belangrijke rol. Tegelijkertijd houden we oog voor de taken van vandaag en morgen, zoals onderwijshuisvesting, opwaardering van de N35 en de bestrijding van energiearmoede.

Meepraten en besluitvorming

Op 11 mei bespreekt de gemeenteraad de kadernota in een rond-de-tafelgesprek. Op 25 mei volgt de besluitvorming tijdens de raadsvergadering. Beide bijeenkomsten zijn live te volgen via raalte.notubiz.nl/live of vanaf de publieke tribune. Wil je meepraten? Dat kan tijdens het rond-de-tafelgesprek. Meld je uiterlijk 11 mei om 12.00 uur aan bij de griffie via griffie@raalte.nl.

Meer informatie

De kadernota bepaalt de koers van de gemeente Raalte. Inhoudelijke en financiële vertaling vindt later dit jaar bij de begroting plaats. Benieuwd naar de kadernota 2024 -2027? Je vindt hem hier

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via