Gemeente koopt grond aan voor nieuwe woningbouwlocatie Mariënheem

21 juli 2022
Algemeen

Mariënheem krijgt een nieuwe woningbouwlocatie aan de Hellendoornseweg. De gemeente Raalte heeft 31.548 m² grond gekocht van de eigenaar van Hellendoornseweg 37/37a. Dat betekent dat er weer gebouwd gaat worden in Mariënheem.

Wethouder Alexander Kreule: “Dit is goed nieuws voor Mariënheem. Ook hier is de vraag naar woningen groot. We kijken straks graag samen met het dorp naar de beste invulling van het gebied. We verwachten in de loop van 2024 te kunnen starten met de uitgifte van de eerste kavels.”

Eerdere verkenning

In 2020 zijn de laatste kavels in nieuwbouwplan De Wörmink vergeven. Daarna is er een verkenning gestart naar een nieuwe woningbouwlocatie. Daaruit bleek dat alleen de locatie aan de Hellendoornseweg in aanmerking kwam. Deze locatie kon destijds niet ontwikkeld worden vanwege een hindercirkel rondom de aanwezige geitenhouderij. De eigenaar heeft in 2021 aangegeven te willen stoppen met zijn bedrijf en een gedeelte van zijn terrein aan de gemeente te willen verkopen. Beide partijen zijn nu tot een akkoord gekomen.

Geluidsonderzoek

Aan de zuidzijde van het gebied ligt een bedrijventerrein. Er is onderzocht welke afstand er moet worden aangehouden ten opzichte van het bedrijventerrein. Enerzijds om hinder voor toekomstige woningen te beperken en anderzijds om de aanwezige bedrijven niet in hun bedrijfsvoering te belemmeren. Deze afstand wordt meegenomen in de planvorming voor het gebied.