Gemeente aansprakelijk stellen

Als u van mening bent dat u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is pas aansprakelijk als u kunt bewijzen dat de gemeente niet of niet juist heeft gehandeld of nalatig is geweest.

Digitaal

U kunt het formulier aansprakelijkstelling invullen met uw DigiD inlogcode. 

Om goed te kunnen beoordelen of de gemeente inderdaad aansprakelijk is hebben we de volgende informatie nodig.

 • datum en tijdstip van het voorval
 • de precieze locatie van de gebeurtenis (vermeld bij voorkeur ook een straatnaam en huisnummer)
 • een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie)
 • eventueel een proces-verbaal (bij een ongeluk)
 • eventueel een getuigenverklaring
 • eventueel foto's van de situatie
 • uw naam en adres of naam en adres van een bedrijf of instelling
 • uw telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent
 • uw e-mailadres

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor schade door onder andere:

 • de kwaliteit van het onderhoud van gemeentelijke gebouwen en infrastructuur (bv. wegen en openbaar groen)
 • door werkzaamheden van de gemeente.

Hierbij is het van belang dat de gemeente verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is geweest. Dit betekent dat de gemeente de schade had kunnen voorkomen.

Daarnaast is het van belang dat u wettig en overtuigend bewijs levert van de gebeurtenis waardoor u schade heeft geleden.

De gemeente is niet aansprakelijk als:

 • u waarschuwingen of andere maatregelen van de gemeente genegeerd heeft
 • de gemeente nog niet op de hoogte was van de situatie of
 • de gemeente pas kort op de hoogte was van de situatie en nog geen maatregelen kon nemen.

 

U kunt niet in bezwaar gaan bij de gemeente. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u de zaak voor de burgerlijke rechter brengen. Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket.

Heeft u vragen? Dan kunt u bellen of mailen naar.