Gemeente aansprakelijk stellen

Beschrijving

Als je van mening bent dat je schade hebt geleden door de gemeente, kun je de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is pas aansprakelijk als je kunt bewijzen dat de gemeente niet of niet juist heeft gehandeld of nalatig is geweest.

Heb je een schade- of rechtsbijstandverzekering?

Ben je verzekerd voor de opgelopen schade of heb je een rechtsbijstandverzekering? Neem het verder op met de verzekeringsmaatschappij. Ben je niet verzekerd? Dan kun je zelf de gemeente aansprakelijk stellen.

Aanvragen

Digitaal

Je kunt het formulier aansprakelijkstellingexterne-link-icoon invullen met DigiD. 

Om goed te kunnen beoordelen of de gemeente inderdaad aansprakelijk is hebben we de volgende informatie nodig.

 • datum en tijdstip van het voorval
 • de precieze locatie van de gebeurtenis (vermeld bij voorkeur ook een straatnaam en huisnummer)
 • een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie)
 • eventueel een proces-verbaal (bij een ongeluk)
 • eventueel een getuigenverklaring
 • foto's van de situatie
 • naam en adres of naam en adres van een bedrijf of instelling
 • het telefoonnummer waar je overdag te bereiken bent
 • e-mailadres

Voorwaarden

Je kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor schade door onder andere:

 • de kwaliteit van het onderhoud van gemeentelijke gebouwen en infrastructuur (bv. wegen en openbaar groen)
 • door werkzaamheden van de gemeente.

Hierbij is het van belang dat de gemeente verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is geweest. Dit betekent dat de gemeente de schade had kunnen voorkomen.

Daarnaast is het van belang dat je wettig en overtuigend bewijs levert van de gebeurtenis waardoor je schade hebt geleden.

De gemeente is niet aansprakelijk als:

 • je waarschuwingen of andere maatregelen van de gemeente genegeerd hebt
 • de gemeente nog niet op de hoogte was van de situatie of
 • de gemeente pas kort op de hoogte was van de situatie en nog geen maatregelen kon nemen.

Bezwaar

Je kunt niet in bezwaar gaan bij de gemeente. Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kun je de zaak voor de burgerlijke rechter brengen. Wil je meer informatie? Dan kun je terecht bij het Juridisch Loket.

Meer informatie