Gemeente aansprakelijk stellen

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. Hierbij is het van belang dat de opgelopen schade een direct gevolg is van die gevaarlijke situatie of het verwijtbaar handelen of nalaten van de gemeente. De gemeente kan aansprakelijk zijn voor verschillende soorten schade. Dit kan schade zijn door de kwaliteit van het onderhoud van gemeentelijke gebouwen en infrastructuur (bv. wegen en openbaar groen) of door werkzaamheden van de gemeente. 

Digitaal

U kunt het formulier aansprakelijkstelling invullen met uw DigiD inlogcode. 

Het is van belang dat u uw aansprakelijkstelling onderbouwt met bijlagen. Hierbij kunt u denken aan:

  • datum en tijdstip van het voorval
  • de precieze locatie van de gebeurtenis (vermeld bij voorkeur ook een straatnaam en huisnummer)
  • een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie)
  • eventueel een proces-verbaal (bij een ongeluk)
  • eventueel een getuigenverklaring
  • eventueel foto's van de situatie
  • uw naam en adres of naam en adres van een bedrijf of instelling
  • uw telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent
  • uw e-mailadres

De gemeente kan aansprakelijk worden gesteld voor schade, als er sprake is van een gevaarlijke situatie op de locatie en de gemeente verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is geweest. Dit betekent dat de gemeente het ongeluk of de beschadiging had kunnen voorkomen.

 

U kunt niet in bezwaar gaan bij de gemeente. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u de zaak voor de burgerlijke rechter brengen. Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket.

Heeft u vragen? Mail, bel of kom langs.