bloemen

Gehandicaptenparkeerkaart

Beschrijving

Als je gehandicapt bent kun je in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart, ook wel invalidenparkeerkaart genoemd. Met deze kaart mag je parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en in de meeste Europese landen. Op de kaart staat geen kenteken. Je kunt een bestuurderskaart of een passagierskaart aanvragen.

Voorwaarden voor een bestuurderskaart

  • Je kunt niet zelfstandig met een hulpmiddel 100 meter aan één stuk lopen. En dit verandert de komende 6 maanden niet.
  • Je bent in bezit van een rijbewijs

Voorwaarden voor een passagierskaart

  • Je kunt niet zelfstandig met een hulpmiddel 100 meter aan één stuk lopen. En dit verandert de komende 6 maanden niet.
  • Je bent van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder.

Om misbruik tegen te gaan registreren wij de afgegeven gehandicaptenparkeerkaarten in het Nationaal Parkeer Register van de RDW.

Aanvragen

Meenemen:

Het aanvraagformulier kun je tijdens openingstijden inleveren bij het Sociaal Loket

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Kosten

Je betaalt € 93,10(tarief 2022) wanneer:

  • je voor de 1e keer een gehandicaptenparkeerkaart aanvraagt
  • jouw huidige gehandicaptenparkeerkaart voor een kortere periode dan 5 jaar is afgegeven
  • je een ander type gehandicaptenparkeerkaart aanvraagt dan de huidige gehandicaptenparkeerkaart (bijvoorbeeld een passagierskaart i.p.v. een bestuurderskaart)

Je betaalt € 48,15 (tarief 2022) bij:

  • verlenging van hetzelfde type gehandicaptenparkeerkaart en afgegeven in de gemeente Raalte voor een periode van 5 jaar zonder een medische keuring.

Je betaalt € 90,15 (tarief 2022) bij

  • verlenging van hetzelfde type gehandicaptenparkeerkaart en afgegeven in de gemeente Raalte voor een periode van 5 jaar met een medische keuring.

Bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.