Wegen /Afval/ Straatmeubilair

Onkruid op verharding

Afhankelijk van de onkruidbestrijdingsmethode worden jaarlijks 2 tot 4 ronden uitgevoerd.

Onderhoud aan stoep, straat en fietspaden

Op basis van inspectie worden grotere onderhoudswerkzaamheden ingepland. Klein mankementen kunt u melden. 

Straatvegen

Het vegen van de straten, wordt volgens planning uitgevoerd. Op www.raalte.nl/veegwagen vindt u meer informatie over de veegwagen en het veegschema. 

Indien er glas of ander gevaarlijke vervuiling op de weg of fietspad ligt, kunt u dit melden via het meldformulier. Kiest u dan bij het veld "waar gaat uw melding over" voor de categorie "Gemeente Straatreiniging".

Hondenpoep

Als u overmatig overlast ervaart, kunt u dit melden.

Olie op het wegdek

U kunt dit direct melden op telefoonnummer (0572) 34 77 99. Buiten kantoortijden wordt u doorverbonden met de storingsdienst.

Zandwegen

Intensief bereden zandwegen worden, afhankelijk van de onderhoudsbehoefte, twee keer per jaar bijgewerkt. Dit gebeurt na de winterperiode (april/mei) en na de maïsoogst (november).

Meldingsformulier

Via Meldpunt Openbare Ruimte geeft u de melding door aan de gemeente.

  • Banken
  • Afvalbakken
  • Straatnaamborden
  • Paaltjes

Meldingsformulier

Via Meldpunt Openbare Ruimte geeft u de melding door aan de gemeente.

Afvalbakken op straat

Het legen van de afvalbakken wordt volgens planning uitgevoerd.

Containers ROVA

Wilt u iets melden over de afvalcontainers van de ROVA? Dan kan rechtstreeks via de ROVA.

Gevonden fietsen

Als u een nog bruikbare fiets heeft gevonden, dan kunt u dit melden op de site van verloren en gevonden voorwerpen.

Als u een niet meer bruikbare fiets heeft gevonden, dan kunt u dat melden via het meldformulier.

Illegale stort

Hieronder wordt verstaan, alle afval dat in of langs de berm wordt aangetroffen.

Asbest

Asbest (in kleine hoeveelheden) kunt u inleveren bij de ROVA. Indien u langs de weg asbest vindt, kunt u dit melden.

Meldingsformulier

Via Meldpunt Openbare Ruimte geeft u de melding door aan de gemeente.