Verlichting

Afdekplaatje lantaarnpaal ontbreekt (bel 0572 - 347 799)

Is er schade aan de afdekplaat of ontbreekt de afdekplaat waardoor de bedrading zichtbaar is? Dit kan een gevaarlijke situatie veroorzaken. Bel direct met het gemeentehuis (0572) 347 799. Buiten kantoortijden wordt u doorverbonden met de storingsdienst. Meld hierbij het nummer van de lantaarnpaal. U vindt dit nummer op enige hoogte aan de straatzijde van de lantaarnpaal.

Kapotte lamp

Voor het vervangen van een kapotte lamp in een lantaarnpaal wordt een hoogwerker gebruikt. De hoogwerker is 1 dag in de week beschikbaar en daarom wordt er volgens een schema gewerkt. In het schema zijn 5 routes opgenomen, waarmee de hele gemeente bereikt wordt. Na uw melding kan het dus maximaal 5 weken duren voordat de lamp vervangen wordt.

Vermeld bij de aanvullende omschrijving van de locatie het nummer van de lantaarnpaal. U vindt dit nummer op enige hoogte aan de straatzijde van de lantaarnpaal.

U kunt een melding maken via Melding Openbare Ruimte

Schade lantaarnpaal

Als er schade is aan een lantaarnpaal, waardoor er direct gevaar is, bel dan direct met het gemeentehuis (0572) 34 77 99. Buiten kantoortijden wordt u doorverbonden met de storingsdienst. Meld hierbij het nummer van de lantaarnpaal. U vindt dit nummer op enige hoogte aan de straatzijde van de lantaarnpaal.

Als er geen direct gevaar is, kunt u dit melden via Melding Openbare Ruimte.

Verkeerslichten

De verkeerslichten worden beheerd door Rijkswaterstaat (kruisingen met N35) en de provincie (N348). Storingen kunt u doorgeven via het meldpunt van de Provincie Overijssel, telefoonnummer (038) 425 24 23.