Riolering

Binnen de bebouwde kom

Is het riool verstopt of zijn er andere problemen met het riool? Maak dan een melding. Bekijk voordat u een melding maakt eerst het stappenplan over wat te doen bij een verstopt riool.

U kunt een melding maken via Meldpunt Openbare Ruimte.

Buiten bebouwde kom (drukriool)

Is het riool verstopt of zijn erĀ problemen metĀ  de drukriolering of pompgemalen? Maak dan een melding. Bekijk voordat u een melding maakt eerst het stappenplan over wat te doen bij een verstopt riool.

U kunt een melding maken via Meldpunt Openbare Ruimte.

Straatput / straatkolk

Is er een probleem met een straatput of straatkolk? Maak dan een melding. Als er direct gevaar is of u ervaart grote overlast door verstopping, bel dan direct met het gemeentehuis (0572) 34 77 99. Buiten kantoortijden wordt u doorverbonden met de storingsdienst. Is er geen direct gevaar dan kunt u de melding doorgeven.

U kunt een melding maken via Meldpunt Openbare Ruimte.