Overlast dieren/ongedierte

Bijen

Heeft u overlast van een bijenzwerm? Dan kunt u contact opnemen met de Sallandse Bijenvereniging st. Imelda of BijenVereniging Heino. De imkers van de bijenvereniging zijn bereid de zwerm bijen te scheppen.

Eikenprocessierups

Veroorzaakt de eikenprocessierups overlast? Maak een melding. Op www.raalte.nl/eikenprocessierups vindt u meer informatie over de bestrijding van de rups.

U kunt een melding maken via Melding Openbare Ruimte.

Hondenpoep

Ligt er hondenpoep in de openbare ruimte? Spreek het baasje van de hond hierop aan. Eigenaren dienen hondenpoep mee naar huis te nemen en weg te gooien het bij het restafval. Samen zorgen we voor een schone leefomgeving. 

Ervaart u overmatig overlast? Maak dan een melding. U kunt een melding maken via Meldpunt Openbare Ruimte.

Overlast overige dieren

De gemeente bestrijdt overlast van overige dieren, zoals konijnen, mollen, roeken en wespen in de openbare ruimte. Voor overlast op eigen terrein kunt u een particulier bestrijdingsbedrijf inschakelen.

U kunt een melding maken via Melding Openbare Ruimte.

Ratten/muizen

De gemeente bestrijdt overlast van ratten en muizen in de openbare ruimte. Voor overlast op eigen terrein kunt u een particulier bestrijdingsbedrijf inschakelen.

U kunt een melding maken via Melding Openbare Ruimte.

Steenmarters

De gemeente bestrijdt overlast van steenmarters in de openbare ruimte. Voor overlast op eigen terrein kunt u een particulier bestrijdingsbedrijf inschakelen.

U kunt een melding maken via Melding Openbare Ruimte.