Groen / bomen / bermen en sloten

Bermen (buitengebied)

De bermen in het buitengebied worden jaarlijks gemaaid in november/december. Het maaisel blijft hierbij liggen. In verband met de verkeersveiligheid wordt de eerste meter langs de weg ook al een keer in mei/juni gemaaid.

Ook op hoeken en kruisingen wordt in verband met de verkeersveiligheid een extra keer in mei/juni gemaaid.

U kunt een melding maken via Melding Openbare Ruimte.

Bladbakken

Binnen de kernen van de gemeente Raalte worden in het najaar diverse bladbakken geplaatst. Inwoners kunnen hierin het blad van de gemeentelijke bomen, dat in hun tuin is gevallen, deponeren. De bladbakken worden jaarlijks rond week 40 geplaatst.

De regels

De bakken worden, als dat nodig is, iedere week geleegd. De bladbakken zijn alleen voor blad bedoeld. Boomstronken, struiken, tuin-, snoei- en restafval horen hier niet thuis. Bij verkeerd gebruik van de bladbak, zijn wij helaas genoodzaakt om de bladbak te verwijderen.

Locaties van de bladbakken

In dit overzicht ziet u waar de bladbakken bij u in de buurt staan. Er staan alleen bladbakken binnen de bebouwde kommen.

U kunt een melding maken via Melding Openbare Ruimte.

Bomen

Het onderhoud aan bomen wordt volgens planning uitgevoerd. Schade door storm of een aanrijding kunt u melden.

Voor het kappen van een boom heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Meer informatie hierover kunt u vinden op de pagina over bomen kappen.

U kunt een melding maken via Melding Openbare Ruimte.

Grasmaaien (binnen de bebouwde kom)

Gazon

In het groeiseizoen worden de gazons wekelijks gemaaid.

Extensief gras

Sommige grasvelden worden minder vaak gemaaid. Afhankelijk van de locatie en het gebruik van het gras wordt het 1 of 2 keer per jaar gemaaid. Op sommige locaties wordt het maaisel afgevoerd, elders blijft het liggen. De maaibeurten vinden plaats in juni en oktober.

Wadi's

Wadi's zijn grasvelden met een speciale functie in de opvang van water. Bij een hevige regenbui kan het water zich op deze plek verzamelen en kan het water langzaam wegzakken in de ondergrond. Deze grasvelden worden 4 x per jaar gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. De maaibeurten voor de wadi's vinden plaats in mei, juli, september en november.

U kunt een melding maken via Melding Openbare Ruimte.

Japanse duizendknoop of Reuzenberenklauw

U kunt een melding maken van overlast veroorzaakt door de Japanse duizendknoop of de Reuzenberenblauw. Het betreft meldingen in de openbare ruimte. 

U kunt een melding maken via Melding Openbare Ruimte.

Onderhoud plantsoenen

Het onkruid in beplantingen wordt tijdens het groeiseizoen regelmatig geschoffeld. Als er sprake is van overmatige onkruidgroei, kunt u dat melden.

U kunt een melding maken via Melding Openbare Ruimte.

Onkruid op verharding

Onkruid op verharding wordt 2 tot 4 keer per jaar verwijderd. Dit is afhankelijk van de onkruidbestrijdingsmethode.

U kunt een melding maken via Melding Openbare Ruimte.

Sloten en vijvers

De sloten in het buitengebied worden verdeeld in korfsloten en klepelsloten. Korfsloten worden jaarlijks gemaaid en hierbij wordt het maaisel afgevoerd. De klepelsloten worden een keer in de 2 jaar gemaaid. Het maaisel blijft dan liggen.

De beschoeiingen zijn in beheer bij de gemeente.

U kunt een melding maken via Melding Openbare Ruimte.

Stormschade

Stormschade kunt u melden. Denk bijvoorbeeld aan omgevallen bomen of afgerukte takken.

Heeft u financiële schade die door de storm is veroorzaakt? Meld deze dan eerst bij uw eigen verzekeraar.

U kunt een melding maken via Melding Openbare Ruimte.