Groen

Onkruid

Het onkruid in beplantingen wordt tijdens het groeiseizoen regelmatig geschoffeld. Als er sprake is van overmatige onkruidgroei, kunt u dat melden.

Overhangend groen

Hiermee wordt bedoeld dat struiken zo groot of breed zijn uitgegroeid dat de doorgang van straten of stoepen ernstig wordt belemmerd.

Bladbakken

Binnen de kernen van de gemeente Raalte worden in het najaar diverse bladbakken geplaatst. Inwoners kunnen hierin het blad van de gemeentelijke bomen, dat in hun tuin is gevallen, deponeren. De bladbakken worden jaarlijks rond week 42 geplaatst.

Meldingsformulier

Via Meldpunt Openbare Ruimte geeft u de melding door aan de gemeente.

Gazon

In het groeiseizoen worden de gazons wekelijks gemaaid.

Extensief gras

Sommige grasvelden worden minder vaak gemaaid. Afhankelijk van de locatie en het gebruik van het gras wordt het 1 of 2 keer per jaar gemaaid. Op sommige locaties wordt het maaisel afgevoerd, elders blijft het liggen. De maaibeurten vinden plaats in juni en oktober.

Wadi's

Wadi's zijn grasvelden met een speciale functie in de opvang van water. Bij een hevige regenbui kan het water zich op deze plek verzamelen en kan het water langzaam wegzakken in de ondergrond. Deze grasvelden worden 4 x per jaar gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. De maaibeurten voor de wadi's vinden plaats in mei, juli, september en november.

Bermen buitengebied

De bermen in het buitengebied worden jaarlijks gemaaid in november/december. Het maaisel blijft hierbij liggen. In verband met de verkeersveiligheid wordt de eerste meter langs de weg ook al een keer in mei/juni gemaaid.

Ook op hoeken en kruisingen wordt in verband met de verkeersveiligheid een extra keer in mei/juni gemaaid.

Vijvers / Sloten

De sloten in het buitengebied worden verdeeld in korfsloten en klepelsloten. Korfsloten worden jaarlijks gemaaid en hierbij wordt het maaisel afgevoerd. De klepelsloten worden een keer in de 2 jaar gemaaid. Het maaisel blijft dan liggen.

De beschoeiingen zijn in beheer bij de gemeente.

Meldingsformulier

Via Meldpunt Openbare Ruimte geeft u de melding door aan de gemeente.

Het onderhoud aan bomen wordt volgens planning uitgevoerd. Schade door storm of een aanrijding kunt u melden.

Voor het kappen van een boom heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website.

Meldingsformulier

Via Meldpunt Openbare Ruimte geeft u de melding door aan de gemeente.

Meldingen over illegale stort of zwerfafval kunt u melden.

Meldingsformulier

Via Meldpunt Openbare Ruimte geeft u de melding door aan de gemeente.

Als u overmatig last ervaart, kunt u dit melden.

Meldingsformulier

Via Meldpunt Openbare Ruimte geeft u de melding door aan de gemeente.