Erkenning, ongeboren kind (door een man)

Beschrijving

Je wordt vader. In de meeste gevallen kan de vader het kind erkennen. Dit hoeft niet als je met de moeder getrouwd bent of samen een geregistreerd partnerschap hebt. Door de erkenning krijgt het kind een wettelijke vader. Gaat het om het eerste kind uit de relatie? Dan kies je vaak ook meteen de achternaam. De moeder moet hierbij persoonlijk aanwezig zijn.

Is je partner zwanger en heb je al een eerder kind uit deze relatie? Dan kan de moeder ook schriftelijk toestemming geven voor de erkenning. Je kunt dan geen andere achternaam voor dit kind kiezen. Alle kinderen uit dezelfde relatie krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind uit deze relatie.

De man die het kind erkent, hoeft niet de biologische vader te zijn.

Erkenning door de vader betekent niet dat hij het ouderlijk gezag krijgt. Ouderlijk gezag vraag je aan bij de rechtbank. Heb je een geregistreerd partnerschap? De moeder en de geregistreerde partner krijgen dan automatisch samen het ouderlijk gezag.

Aanvragen

Je kunt erkenning regelen op het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak.

De vader vraagt de erkenning aan bij de gemeente. Gaat het om het eerste kind uit de relatie? Dan moet de moeder mee naar de gemeente om toestemming te geven. Heb je al een kind uit deze relatie, dan kan de vader een volgend kind erkennen met schriftelijke toestemming en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de moeder.

Wat moet de vader meenemen naar het gemeentehuis

  • een geldig identiteitsbewijs en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de moeder
  • een geldig identiteitsbewijs als het te erkennen kind een identiteitsbewijs heeft
  • schriftelijke toestemming van de moeder (als zij niet zelf aanwezig is)

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden bij de erkenning van een ongeboren kind zijn:

  • De man/erkenner is 16 jaar of ouder.
  • De man is geen familie van de moeder.
  • Er zijn niet al 2 ouders.
  • De erkenner moet toestemming van de kantonrechter hebben als hij onder curatele staat.

Kosten

Aan het erkennen van een kind zijn geen kosten verbonden.

Bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op de aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Bijzonderheden

Heb je een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Vanaf 1 april 2014 hoef je het kind niet meer te erkennen. De geregistreerde mannelijke partner is wettelijk de vader van het kind.

Contact