birth iconErkenning, ongeboren kind (door een man)

Beschrijving

Je wordt vader. In de meeste gevallen kan de vader het kind erkennen. Dit hoeft niet als je met de moeder getrouwd bent of samen een geregistreerd partnerschap hebt. Door de erkenning krijgt het kind een wettelijke vader. Gaat het om het eerste kind uit de relatie? Dan kies je vaak ook meteen de achternaam. De moeder moet hierbij persoonlijk aanwezig zijn.

Is je partner zwanger en heb je al een eerder kind uit deze relatie? Dan kan de moeder ook schriftelijk toestemming geven voor de erkenning. Je kunt dan geen andere achternaam voor dit kind kiezen. Alle kinderen uit dezelfde relatie krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind uit deze relatie.

De man die het kind erkent, hoeft niet de biologische vader te zijn.

Per 1 januari 2023 krijgen ongehuwde en niet-geregistreerde partners bij het erkennen van hun kind automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag met de moeder.

Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank. Voor kinderen die erkend zijn voor 1 januari 2023 verandert er niets door de wetswijziging.

Zij vallen nog onder de oude wetgeving. Dat betekent dat ouders het gezamenlijk gezag alsnog apart moeten regelen.

Aanvragen

Je kunt erkenning regelen op het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak.

De vader vraagt de erkenning aan bij de gemeente. Gaat het om het eerste kind uit de relatie? Dan moet de moeder mee naar de gemeente om toestemming te geven. Heb je al een kind uit deze relatie, dan kan de vader een volgend kind erkennen met schriftelijke toestemming en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de moeder.

Wat moet de vader meenemen naar het gemeentehuis

  • een geldig identiteitsbewijs en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de moeder
  • een geldig identiteitsbewijs als het te erkennen kind een identiteitsbewijs heeft
  • schriftelijke toestemming van de moeder (als zij niet zelf aanwezig is)

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden bij de erkenning van een ongeboren kind zijn:

  • De man/erkenner is 16 jaar of ouder.
  • De man is geen familie van de moeder.
  • Er zijn niet al 2 ouders.
  • De erkenner moet toestemming van de kantonrechter hebben als hij onder curatele staat.

Kosten

Aan het erkennen van een kind zijn geen kosten verbonden.

Bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op de aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Bijzonderheden

Heb je een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Vanaf 1 april 2014 hoef je het kind niet meer te erkennen. De geregistreerde mannelijke partner is wettelijk de vader van het kind.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via