Erkenning moederschap (door een vrouw)

Beschrijving

Je bent zwanger en je bent getrouwd met een vrouwelijke partner of je hebt samen een geregistreerd partnerschap. Als de zaaddonor onbekend is, is de vrouwelijke partner/ echtgenote van de moeder wettelijk ook moeder van het kind. Neem bij de geboorteaangifte wel een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting mee.

Ben je niet getrouwd met een vrouwelijke partner? En heb je geen geregistreerd partnerschap? Dan kan de vrouwelijke partner het kind erkennen.

Heb je gebruik gemaakt van een bekende zaaddonor? Bijvoorbeeld een vriend of familielid? Dan kan je partner of de zaaddonor het kind erkennen.

Erkenning betekent niet dat je het ouderlijk gezag krijgt. Ouderlijk gezag kun je bij de rechtbank aanvragen. Heb je een geregistreerd partnerschap? Of ben je getrouwd? De moeder en de getrouwde of geregistreerde vrouwelijke partner hebben volgens de wet samen het ouderlijk gezag.

Aanvragen

Je kunt erkenning regelen op het gemeentehuis. Je maakt hiervoor een afspraak.

Wat moet de moeder meenemen die niet zwanger of bevallen is

  • een geldig identiteitsbewijs van beide moeders
  • een geldig identiteitsbewijs als het te erkennen kind een identiteitsbewijs heeft
  • een schriftelijke verklaring van de Stichting Donorgegevens waaruit blijkt dat de zaaddonor onbekend is
  • schriftelijke toestemming van de andere moeder (als zij niet zelf aanwezig is)

Kosten

Aan het erkennen van een kind zijn geen kosten verbonden.

Een afschrift van een erkenningsakte kost € 14,30 (tarief 2022)