birth iconErkenning moederschap (door een vrouw)

Beschrijving

Je bent zwanger en je bent getrouwd met een vrouwelijke partner of je hebt samen een geregistreerd partnerschap. Als de zaaddonor onbekend is, is de vrouwelijke partner/ echtgenote van de moeder wettelijk ook moeder van het kind. Neem bij de geboorteaangifte wel een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting mee.

Ben je niet getrouwd met een vrouwelijke partner? En heb je geen geregistreerd partnerschap? Dan kan de vrouwelijke partner het kind erkennen.

Heb je gebruik gemaakt van een bekende zaaddonor? Bijvoorbeeld een vriend of familielid? Dan kan je partner of de zaaddonor het kind erkennen.

Per 1 januari 2023 krijgen ongehuwde en niet-geregistreerde partners bij het erkennen van hun kind automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag met de moeder.

Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank. Voor kinderen die erkend zijn voor 1 januari 2023 verandert er niets door de wetswijziging.

Zij vallen nog onder de oude wetgeving. Dat betekent dat ouders het gezamenlijk gezag alsnog apart moeten regelen.

Aanvragen

Je kunt erkenning regelen op het gemeentehuis. Je maakt hiervoor een afspraak.

Wat moet de moeder meenemen die niet zwanger of bevallen is

  • een geldig identiteitsbewijs van beide moeders
  • een geldig identiteitsbewijs als het te erkennen kind een identiteitsbewijs heeft
  • een schriftelijke verklaring van de Stichting Donorgegevens waaruit blijkt dat de zaaddonor onbekend is
  • schriftelijke toestemming van de andere moeder (als zij niet zelf aanwezig is)

Kosten

Aan het erkennen van een kind zijn geen kosten verbonden.

Een afschrift van een erkenningsakte kost € 15.70 (tarief 2023)

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via